Zapisanie wynikow rset do pliku Excel

0

Witam wszystkich
Korzystam z biblioteka JExcelApi do tworzenia plikow excel. Program ktory napisalam tworzy najpierw w pliku Excel naglowek w pierwszym wierszu , a nastepnie wykkonuje dwa zapytania: pierwsze wyciaga z bazy danych ile jest wierszy w danej tabeli, natomiast drugie zapytanie wyciaga konkretne dane z tabeli. Teraz chcialabym zapisac wynik drugiego zbioru rset do pliku w ktorym stworzylam naglowek.
Ale zamiast wpisywac mi tam wszystkie rozne rekordy to wpisuje mi tylko pierwszy tyle razy ile jest rekordow w tabeli. Bardzo prosze, niech ktos z Was rzuci okiem i powie mi gdzie mam blad.


import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.io.RandomAccessFile;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.Calendar;

import javax.swing.JOptionPane;
import jxl.Cell.*;
import jxl.write.*;
import jxl.write.Number;

import jxl.*;

public class Rec_ex {

   static double ID_TECHNOLOGII;
   static double ID_MIESZANKI;
   static double ID_RECEPTY;
   static String CYKL;
   static String NAWAZKA;
   static String KOD_SUROWCA;
   static String NAZWA_HANDLOWA;
   static String WAGA;
   static String DOKLADNOSC;
   static String WAZENIE_NA;
   static String ID_WAGI;
   static String TYP_RECEPTY;
   public PrintWriter wy1;
   public PrintWriter wy;
   public FileOutputStream strim;
   public Calendar cal = Calendar.getInstance();
   public java.sql.Date data = new java.sql.Date( cal.getTime().getTime() );
   public String path ="C:\\Z4TECHNOLODZY\\widok_recepty\\all_"+data+".xls";
   public WritableWorkbook workbook;
   static int k;
   static int ilosc;
   //public WritableSheet sheet;

  public static void main(String[] args) {
    Rec_ex log = new Rec_ex();
  }

  public Rec_ex(){

  try{
   workbook = Workbook.createWorkbook(new File(path)); 
  WritableSheet sheet = workbook.createSheet("Recepty", 0); 

  WritableFont times10font = new WritableFont(WritableFont.TIMES, 10, WritableFont.BOLD, true); 
  WritableCellFormat times10format = new WritableCellFormat (times10font); 

  Label label = new Label(0, 0, "ID_TECHNOLOGII",times10format); 
  sheet.addCell(label); 
  Label label1 = new Label(1,0, "ID_MIESZANKI",times10format); 
  sheet.addCell(label1);
  Label label2 = new Label(2,0, "ID_RECEPTY",times10format); 
  sheet.addCell(label2);
  Label label3 = new Label(3,0, "CYKL",times10format); 
  sheet.addCell(label3);
  Label label4 = new Label(4,0, "NAWAZKA",times10format); 
  sheet.addCell(label4);
  Label label5 = new Label(5,0, "KOD_SUROWCA",times10format); 
  sheet.addCell(label5);
  Label label6 = new Label(6,0, "NAZWA HANDLOWA",times10format); 
  sheet.addCell(label6);
  Label label7 = new Label(7,0, "WAGA",times10format); 
  sheet.addCell(label7);
  Label label8 = new Label(8,0, "DOKLADNOSC",times10format); 
  sheet.addCell(label8);
  Label label9 = new Label(9,0, "WAZENIE_NA",times10format); 
  sheet.addCell(label9);
  Label label10 = new Label(10,0, "ID_WAGI",times10format); 
  sheet.addCell(label10);
  Label label11 = new Label(11,0, "TYP_RECEPTY",times10format); 
  sheet.addCell(label11);

  //workbook.write();
  //workbook.close();

  Connection conn;
  Statement stmt;
  Connection conn2;
  Statement stmt2;
  String driver = "jdbc:oracle:thin:";
  String host = "****";
  String port = "1521";
  String SERVICE_NAME = "****";
  String uzyt = "****";
  String password = "****";
  String zlicz = "SELECT COUNT(*) FROM RECEPTY.v_namiarownia_all ";
  String sql = "SELECT ID_TECHNOLOGII,ID_MIESZANKI,ID_RECEPTY" +
      ",CYKL,NAWAZKA,KOD_SUROWCA,NAZWA_HANDLOWA,WAGA,DOKLADNOSC,WAZENIE_NA," +
      "ID_WAGI,TYP_RECEPTY FROM RECEPTY.v_namiarownia_all";

  ResultSet rset;
  ResultSet rset2;
  String connString2 = driver + "@" + host + ":" + port + ":"
  + SERVICE_NAME;

  try {
    DriverManager
        .registerDriver(new oracle.jdbc.driver.OracleDriver());
    conn2 = DriverManager.getConnection(connString2, uzyt,password);
    stmt2 = conn2.createStatement();
    rset2 = stmt2.executeQuery(zlicz);
    //rset2 = stmt.executeQuery(zlicz);

    while (rset2.next()) {

      k = rset2.getInt(1);
      ilosc = k;

    }

    rset2.close();
    stmt2.close();
    conn2.close();
  }

    catch (SQLException eve) {
      JOptionPane.showMessageDialog(null,eve.getMessage());

    }

  String connString = driver + "@" + host + ":" + port + ":"
        + SERVICE_NAME;

    try {
      DriverManager
          .registerDriver(new oracle.jdbc.driver.OracleDriver());
      conn = DriverManager.getConnection(connString, uzyt,password);
      stmt = conn.createStatement();
      rset = stmt.executeQuery(sql);

      while (rset.next()) {

        ID_TECHNOLOGII = rset.getDouble(1);

        ID_MIESZANKI=rset.getDouble(2);

        ID_RECEPTY=rset.getDouble(3);

        //MIESZANKA=rset.getObject(4);

        //OLD_MIESZANKA=rset.getObject(5);

        //NUMER_RECEPTY=rset.getString(6);

        CYKL=rset.getString(4);

        NAWAZKA=rset.getString(5);

        KOD_SUROWCA=rset.getString(6);

        NAZWA_HANDLOWA=rset.getString(7);

        WAGA=rset.getString(8);

        DOKLADNOSC=rset.getString(9);

        WAZENIE_NA=rset.getString(10);

        ID_WAGI=rset.getString(11);

        //WAGA_AUTOMATYCZNA=rset.getObject(15);

        TYP_RECEPTY=rset.getString(12);

          for(int i = 1;i<=ilosc;i++){

          Number number = new Number(0, i, ID_TECHNOLOGII); 
          sheet.addCell(number);

          //workbook.write();

        }

      }

      rset.close();
      stmt.close();
      conn.close();
    }

      catch (SQLException eve) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null,eve.getMessage());

      }

      workbook.write();
      workbook.close();

  }
  catch(IOException e)
  {

  }
  catch(WriteException w)
  {

  }

}

}

Z gory bardzo dziekuje i pozdrawiam.

0

Przepraszam jesli komus zabralam czas, ale juz mnie olsnilo :) Zamiast wyciagac dane na temat tego ile jest rekordow, i uzywac petli for na koncu zbioru rset, zrobilam cos znacznie prostszego. Nie uzywam ilosci rekordow tylko ustawiam zmienna i ktora zwiekszam po kazdym elemencie rseta. W tej petli zapisuje wartosci na wybranej kolumnie i aktualnej pozycji wartosci i. Tyle dziala jak chcialam [browar]

Pozdrawiam

0

Cieszę się że sobie poradziłeś sam. Na przyszłość radzę użyć najpierw debugera ;) a dopiero potem atakować innych swoim długim kodem źródłowym.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0