jak przesyłać dane z JTextField do tablicy?

0

zastanawiam się nad procesem przesłania danych do tablicy!
sytuacja wejściowa jest nastepująca:
w jednej z klas (rodzic), stosuję:
float []t = {0.0f, 1.0f, 0.0f,
1.0f, 2.0f, 1.0f,
0.0f, 1.0f, 0.0f};
convolve(t);
//jest to fragment kodu tworzący filtr

muszę teraz w klasie (potomek)
utworzyć:

JTextField tekst1 = new JTextField(5);
JTextField tekst2 = new JTextField(5);
..............tekst3..
//itd
.....
JTextField tekst9 = new JTextField(5);

teraz dane z tekst1 chcę wysłać do środka tablicy []t, za pomocą przycisku "wyślij"

utworzyłem więc w w nim tablicę
float []t1 = new float[9];

t1[1] = tekst1.getText(); //niestety kompilator wyświetla błąd podkreslając getText()
t1[2] = tekst2.getText();
t1[3] = tekst3.getText();
t1[4] = tekst4.getText();
t1[5] = tekst5.getText();
t1[6] = tekst6.getText();
t1[7] = tekst7.getText();
t1[8] = tekst8.getText();
t1[9] = tekst9.getText();

//klasa (rodzic)
//zamiast float []t = {0.0f.....0.0f}; próbowałem tak:

float []t = {{0.0f, 1.0f, 0.0f,
1.0f, 2.0f, 1.0f,
0.0f, 1.0f, 0.0f};

float [][]t1 = {{new float[1], new float[2], new float[3]} //na pewno źle !
{new float[4], new float[5], new float[6]}
{new float[7], new float[8], new float[9]}};
for(int i =0; i<t.length; i++){
t1[i] = new float[9];
for(int j=0; j<t1[i].length; j++){
t1[i][j] = new float(i*j)}
}
convolve(t1);

*co mogę zrobić? miałem też pomysł float[][]t1 = {t[1].getAsText, .....t[9].getAsText}; *niestety źle

0

tu jest błąd
t1[1] = tekst1.getText();
powinno byc
t1[1] = Float.parseFloat( tekst1.getText() );

i

0

JMenuItem innyItem = new JMenuItem("Inny");
innyItem.addActionListener(new
ActionListener(){
public void actionPerformed(ActionEvent event){
//cod
if(a == null) //pierwszy raz
a = new InneOkno(Crc2.this);
a.show(); //pokaż okno w którym będziemy tworzyć JTextField tekst1 do tekst9
a.setVisible(true);
float[]t = {0.0f / 0.0f};
float []t1 = new float[9];
//

             convolve(t1);
            }

          });
          editMenu.add(innyItem);

//klasa potomek w której umieściłem JTextField tekst1 do tekst9

JTextField tekst9 = new JTextField(5);
panel6.add(tekst9);

buttonz.addActionListener(new ActionListener(){
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
if (e.getActionCommand().equals("Zastosuj")) {
*dispose(); *- to ok wyłącza okienko

       float []t1 = new float[9];

        t1[1] = Float.parseFloat(tekst1.getText()); 

//podkreśla tekst1 , .....tekst9 chociaż są zadeklarowane powyżej

        t1[2] = Float.parseFloat(tekst2.getText());
        t1[3] = Float.parseFloat(tekst3.getText());
        t1[4] = Float.parseFloat(tekst4.getText());
        t1[5] = Float.parseFloat(tekst5.getText());
        t1[6] = Float.parseFloat(tekst6.getText());
        t1[7] = Float.parseFloat(tekst7.getText());
        t1[8] = Float.parseFloat(tekst8.getText());
        t1[9] = Float.parseFloat(tekst9.getText());

        
       
        }
        }});
        buttonz.setActionCommand("Zastosuj");


     }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1