Malowanie x prostokątów

0

Witam,
Mam trzy klasy:

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.geom.*;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    R r = new R();
    r.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    r.setVisible(true);
  }
}

public class R extends JFrame {
  public R() {
    P p = new P();
    Container c = getContentPane();
    c.add(p);
  }

}

public class P extends JPanel {
  public void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;
    Rectangle2D bbb = new Rectangle2D.Double(10, 10, 100, 100);
    g2.draw(bbb);
}

Powyższy program powinnien namalować jeden prostokąt.
Jak zmodyfikować ten program aby malował on X prostokątów, gdzie X to liczba tych prostokątów.
Tak aby współrzędne X prostokątów były przechowywane w tablicy i wartości tej tablicy by się zmieniały, a program np. co 1 sekundę pobierał by te wartości, zmazywał już namalowane prostokąty i malował nowe z nowymi współrzędnymi.
Jeśli chodzi o zmienianie wartości tablicy, to sobie poradzę. Niestety niewiem jak sprawić by program co jakiś czas malował X prostokątów.

Pozdrawiam
Marcin

0

Używasz wątku albo interfejsu Runable, korzystasz z metody z Sleep z odpowiednim parametrem

0

Witam,
A czy mógłby ktoś przykładowo zmodyfikować podany przeze mnie wcześniej program tak aby np. przesuwał (animował) jeden prostokąt.

Pozdrawiam

0

Zmodyfikowałem mój program. Teraz wygląda następująco:

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.geom.*;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    R r = new R();
    r.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    r.setVisible(true);
  }
}

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.geom.*;

public class R extends JFrame {
  public R() {
    P p = new P();
    setSize(300,300);
    Container c = getContentPane();
    c.add(p);
  }

}

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.geom.*;

public class P extends JPanel {

  Rectangle2D.Float obiekty[] = new Rectangle2D.Float[10];

  public void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;

    for(int i = 0; i < 10; i++) {
      g2.fill(obiekty[i]);
    }
  }

  P() {
    for(int i = 0; i < 10; i++) {
      obiekty[i]=new Rectangle2D.Float(i*20,10,10,10);
    }
  }
}

Program maluje 10 kwadratów. Niestety nie potrafię zastosować wątków aby malował co sekundę 1 kwadrat.
Proszę o pomoc.

0

Kiedyś z nudów napisałem taki programik, wiec udostępnie Ci kod.

import java.util.*;
import java.awt.*;
import java.awt.geom.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
public class Motylki extends JFrame{

  public Motylki(){
      Laka l = new Laka();
      getContentPane().add(l);
      setSize(500,500);
      show();
      setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
      new Thread(l).start();
  }

  public static void main(String[] args){
    new Motylki(); 
  }

}
class Laka extends JPanel implements Runnable{
  int step = 10;
  long delay = 1;
  boolean pause = false;
  Motylek[] motylki = new Motylek[10];
  JLabel predkosc = new JLabel();

    public Laka(){
      setTxt();
      add(predkosc);
      addKeyListener(new P());
      initMotylki(); 
    }

    public boolean isFocusTraversable(){
      return true;
    }
    private void setTxt(){
      predkosc.setText("Odświeżanie: " + delay + ", krok: " + step);
    }
    private void setPause(){
      predkosc.setText("Pause");
    }

    private void initMotylki(){
      motylki[0] = new Motylek(Color.red,200,300);
      motylki[1] = new Motylek(Color.blue,200,100);
      motylki[2] = new Motylek(Color.black,200,50);
      motylki[3] = new Motylek(Color.yellow,20,150);
      motylki[4] = new Motylek(Color.pink,20,20);
      motylki[5] = new Motylek(Color.blue,200,250);
      motylki[6] = new Motylek(Color.gray,230,200);
      motylki[7] = new Motylek(Color.white,200,200);
      motylki[8] = new Motylek(Color.red,200,200);
      motylki[9] = new Motylek(Color.orange,200,0);
    }

    public void paintComponent(Graphics g){
      super.paintComponent(g);
      Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;
      g2.setPaint(Color.green);
      Rectangle2D bg = new Rectangle2D.Double(0,0,500,500);
      g2.fill(bg);
      g2.draw(bg);

      for(int i=0;i<motylki.length;i++){
        motylki[i].newCords();
        g2.setPaint(motylki[i].getColor());
        Rectangle2D pros1 = 
          new Rectangle2D.Double(motylki[i].getX(),motylki[i].getY(),10,10);
        g2.fill(pros1);
        g2.draw(pros1);
      }
    }

    public void run(){
      try{
        while(true){
          Thread.sleep(delay);
          if(pause) continue;

        repaint(); 
        }

      }catch(Exception e){}
    }

private class P implements KeyListener{

  public void keyPressed(KeyEvent e){
      int code = e.getKeyCode();
      if(code == KeyEvent.VK_UP)step += 5;
      else if(code == KeyEvent.VK_DOWN)step -= 5;
      else if(code == KeyEvent.VK_LEFT)step -= 1;
      else if(code == KeyEvent.VK_RIGHT)step += 1;

      if(code == KeyEvent.VK_Q) delay += 50;
      else if(code == KeyEvent.VK_W) delay -= 50; 
      else if(code == KeyEvent.VK_A) delay += 5;
      else if(code == KeyEvent.VK_S) delay -= 5;
      else if(code == KeyEvent.VK_Z) delay += 1;
      else if(code == KeyEvent.VK_X) delay -= 1;

      if(delay<0) delay =0;
      if(delay>10000) delay = 10000;     
      if(step <1) step =1;
      if(step>50) step = 50;
      //System.out.println(step + " " + delay);
      setTxt();
    }
    public void keyReleased(KeyEvent e){  }

    public void keyTyped(KeyEvent e){
      int code = e.getKeyChar();
      if(code == 'p'){
        if(!pause){
          pause = true;
        // System.out.println("pause");
          setPause();
        }
        else{
          pause = false;
          setTxt();
          //System.out.println("unpause");
        }
      }
    }
}  

private class Motylek{
  private Color color;
  private double x1;
  private double y1;
  public Motylek(Color color, double x, double y){
    this.color = color;
    x1 = x;
    y1 = y;
  }

  public void newCords(){
    Random rand = new Random();
    switch(rand.nextInt(4)){
      case 0:{
        if((x1+step) <= 490) x1+=step;
        break;
      }
      case 1:{
        if((x1-step) >= 0)x1-=step;
        break;             
      }
      case 2:{
        if((y1+step) <= 490) y1+=step;
        break;
      }
      case 3:{
        if((y1-step) >= 0) y1-=step;
        break;
      }
    }
  }

  public double getX(){
    return x1;
  }
  public double getY(){
    return y1;
  }
  public Color getColor(){
    return color;
  }

}

}

Dalej baw sie sam ;)

Pozdrawiam BookaYashee

0

Witam,
Wielkie dzięki BookaYashee.
Twój przykład bardzo mi się przydał.

Pozdrawiam

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0