JTable- problem z edycją komórki

Odpowiedz Nowy wątek
2006-12-20 16:35

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 12 lat temu

0

Witam,
mam prblem z JTable a mianowcie mam kolumnę Rabaty w której znajduje się JComboBox w którym znajdują się ceny odpowiednio po rabacie. Ale chciałbym także zrobić tak żeby w tej kolumnie oprócz tego że można wybrać rabat z JComboBox była możliwość ręcznego wpisania ceny po rabacie. Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam</image>

Pozostało 580 znaków

2006-12-20 20:18

Rejestracja: 13 lat temu

Ostatnio: 13 lat temu

0

Spróbuje Ci pomóc, ale rozpisz dokładniej swój problem. Może wstaw kawałek kodu.

Pozdrawima BookaYashee

Pozostało 580 znaków

2006-12-21 12:17

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 12 lat temu

0

no więc kod wygla\ąda następująci

JComboBox combo=new JComboBox();
combo.addItem(1);
combo.addItem(2);
TableModel tableModel= new TableMOdel();
JTable table =new JTable();
table.setModel(tableModel);
TableCellEditor editor = new DefaultCellEditor(combo);
TableColumnModel columnModel = table.getColumnModel();
TableColumn column = columnModel.getColumn(tableModel.COLUM_CENA);
column.setCellEditor(editor);

ten fragment kodu powoduje że po klikniecie w kolumne cena mam do wyboru dwie opcje 1 i 2 które sąw combo Boxie. Natomiast chciałbym zrobićtak że oprócz tego że można wybraćceny z combo można je też wpisywaćz ręki czyli jak jest to domyślnie w tablach.

Pozostało 580 znaków

2006-12-21 18:47

Rejestracja: 13 lat temu

Ostatnio: 11 lat temu

0

pobaw sie Cell renderami i editorami
ponizej przyklad kliku moich klas..

class ProductTableModel extends AbstractTableModel{
  private static final long serialVersionUID = -666L;
  private ArrayList<Product> data;
  private String[] columnNames;
  public ProductTableModel(){
    this.columnNames=new String[]{"ID","Firma","Nazwa"};
    data=new ArrayList<Product>();
  }
  public ProductTableModel(ArrayList<Product> data){
    this.columnNames=new String[]{"ID","Firma","Nazwa"};
    this.data=data;
  }
  public int getRowCount() {
    return data.size();
  }

  public int getColumnCount() {
    return columnNames.length;
  }

  public Object getValueAt(int rowIndex, int columnIndex) {
    Product p=data.get(rowIndex);
    if (p!=null)
    switch (columnIndex){
      case 0:return p.getID();
      case 1:return p.getCompany();
      case 2:return p.getName();
      default: return "";
    }
    else{
      return "";
    }
  }
  public String getColumnName(int index){
    return columnNames[index];
  }
  public void setTableData(ArrayList<Product> data){
    if (data!=null){
      this.data=data;
      fireTableRowsInserted(0,data.size()-1);
    }
    else{
      data=new ArrayList<Product>();
      fireTableRowsInserted(0,-1);
    }

  }
  public Class<?> getColumnClass(int columnIndex) {
    return String.class; //TO moze Cie zainteresowac...
  }
  public Product getProductAt(int index){
    return data.get(index);
  }

}

class CheckboxRender implements TreeCellRenderer{
  private JCheckBox cbox=new JCheckBox();
  public Component getTreeCellRendererComponent(JTree tree, Object value, boolean selected, boolean expanded, boolean leaf, int row, boolean hasFocus) {
    if (leaf){
      Object obj=((DefaultMutableTreeNode)value).getUserObject();
        if (obj instanceof JCheckBox){
          cbox=(JCheckBox)obj;
          cbox.setEnabled(tree.isEnabled());
          if (selected){
            cbox.setForeground(UIManager.getColor("Tree.selectionForeground"));
            cbox.setBackground(UIManager.getColor("Tree.selectionBackground"));
          }
          else{
            cbox.setForeground(UIManager.getColor("Tree.textForeground"));
            cbox.setBackground(UIManager.getColor("Tree.textBackground"));
          }
        return cbox;
        }
        else
          return new DefaultTreeCellRenderer().getTreeCellRendererComponent(tree,value,selected,expanded,leaf,row,hasFocus);
    }
    else
      return new DefaultTreeCellRenderer().getTreeCellRendererComponent(tree,value,selected,expanded,leaf,row,hasFocus);
  }
}

class CheckboxEditor extends AbstractCellEditor implements TreeCellEditor{
  private static final long serialVersionUID = -666L;
  private JTree tree;
  public CheckboxEditor(JTree tree){
    this.tree=tree;
  }
  public Component getTreeCellEditorComponent(JTree tree, Object value, boolean isSelected, boolean expanded, boolean leaf, int row) {
    return new CheckboxRender().getTreeCellRendererComponent(tree,value,true,expanded,leaf,row,true);
  }

  public Object getCellEditorValue() {
    return new JCheckBox();
  }
  public boolean isCellEditable(EventObject ev){
    if (ev instanceof MouseEvent){
      MouseEvent me=(MouseEvent)ev;
      TreePath path=tree.getPathForLocation(me.getX(),me.getY());
      if (path!=null){
        Object node=path.getLastPathComponent();
        if (node instanceof DefaultMutableTreeNode){
          if (((DefaultMutableTreeNode)node).getUserObject() instanceof JCheckBox)
            return true;
        }  
      }
    }
    return false;
  }
}

pobaw sie i pokombinuj

pozdrawiam

Pozostało 580 znaków

Daria
2008-07-14 22:35
Daria
0

Witam.
Mam bardzo podobny problem jak kolega. Próbowałam już różnymi sposobami i nic nie działa. Występuje wyjątek: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 2 >= 0
Chciałabym aby kolumna "ile dni była comboBoxem.

Mój kod:
JTable tbl3=new JTable();

  JComboBox cb=new JComboBox();
  cb.add(1); cb.add(2);

  Vector tbCols=new Vector();    
   tbCols.add("ID");    
   tbCols.add("Tytuł");
   tbCols.add("Ile dni");

  tableModel tbMod=new tableModel(tbCols); 

  Vector row=new Vector();    
   row.add (  /* TU ZAPISUJE MI ID */ );
   row.add("JAKIŚ TYTUŁ");
   row.add(cb); //MÓJ ComboBox

  tbMod.addRow(row);

(*) TableColumn colm=tbl3.getColumnModel().getColumn(2);
colm.setCellEditor(new DefaultCellEditor(cb));

  tbl3.setModel(tbMod);

Gdy robię row.add("coś tam" / zamiast CB w trzeciej kolumnie / ) wtedy działa dobrze i generuje sie tabelka, lecz gdy wstawie cb wyskakuje wyjątek lub komunikat taki jak u kolego wyżej(to zależy gdzie umieszczę kod (*)

Prosze o pomoc bo mecze sie juz z tym bardzo długo. Pewnie jakiś głupi błąd robię :(

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0