Prośba o sprawdzenie poprawności testów jednostkowych

0

Napisałem moje pierwsze testy jednostkowe, chciałbym dowiedzieć się czy zrozumiałem ich idee, dlatego proszę Was o weryfikację mojego kodu. Każda cenna uwaga będzie na wagę złota.

API klasy do przetestowania:

public interface IAuthenticatedEncryption
  {
    byte[] Decrypt(byte[] bytes, byte[] key, byte[] macKey);
    byte[] Encrypt(byte[] bytes, byte[] key, byte[] macKey);
  }

Testy:

 [TestFixture]
  public class AuthenticatedEncryptionTests
  {
    private readonly Type[] TSymmetricAlgorithms =
    {
      typeof(AesManaged),
      typeof(DESCryptoServiceProvider),
      typeof(RC2CryptoServiceProvider),
      typeof(RijndaelManaged),
      typeof(TripleDESCryptoServiceProvider)
    };

    private readonly Type[] TKeyedHashAlgorithms =
    {
      typeof(HMACMD5),
      typeof(HMACRIPEMD160),
      typeof(HMACSHA1),
      typeof(HMACSHA256),
      typeof(HMACSHA384),
      typeof(HMACSHA512),
      typeof(MACTripleDES)
    };

    [Test]
    public void UseCase()
    {
      byte[] bytes = { 214, 11, 221, 108, 210, 71, 14, 15 };
      byte[] key = { 251, 9, 67, 117, 237, 158, 138, 150, 255, 97, 103, 128, 183, 65, 76, 161, 7, 79, 244, 225, 146, 180, 51, 123, 118, 167, 45, 10, 184, 181, 202, 190 };
      byte[] macKey = { 214, 11, 221, 108, 210, 71, 14, 15, 151, 57, 241, 174, 177, 142, 115, 137 };

      var encryption = new AuthenticatedEncryption<AesManaged, HMACSHA256>();
      var encrypted = encryption.Encrypt(bytes, key, macKey);
      var decrypted = encryption.Decrypt(encrypted, key, macKey);

      Assert.That(bytes, Is.EquivalentTo(decrypted));
    }

    [Test]
    public void UseDifferentAlgorithms(
      [ValueSource("TSymmetricAlgorithms")] Type TSymmetricAlgorithm,
      [ValueSource("TKeyedHashAlgorithms")] Type TKeyedHashAlgorithm)
    {
      byte[] bytes = { 214, 11, 221, 108, 210, 71, 14, 15 };
      byte[] key = ((SymmetricAlgorithm)Activator.CreateInstance(TSymmetricAlgorithm)).Key;
      byte[] macKey = { 214, 11, 221, 108, 210, 71, 14, 15, 151, 57, 241, 174, 177, 142, 115, 137 };

      var encryption = (IAuthenticatedEncryption)Activator.CreateInstance(typeof(AuthenticatedEncryption<,>).MakeGenericType(TSymmetricAlgorithm, TKeyedHashAlgorithm));
      var encrypted = encryption.Encrypt(bytes, key, macKey);
      var decrypted = encryption.Decrypt(encrypted, key, macKey);

      Assert.That(bytes, Is.EquivalentTo(decrypted));
    }

    [TestCase(null)]
    [TestCase(new byte[] { })]
    [TestCase(new byte[] { 69 })] // Size of bytes to decrypt must be at least greater than size of IV + HashSize
    public void Decrypt_InvalidBytes_ThrowException(byte[] bytes)
    {
      byte[] key = { 251, 9, 67, 117, 237, 158, 138, 150, 255, 97, 103, 128, 183, 65, 76, 161, 7, 79, 244, 225, 146, 180, 51, 123, 118, 167, 45, 10, 184, 181, 202, 190 };
      byte[] macKey = { 214, 11, 221, 108, 210, 71, 14, 15, 151, 57, 241, 174, 177, 142, 115, 137 };

      var encryption = new AuthenticatedEncryption<AesManaged, HMACSHA256>();

      Assert.Throws<ArgumentException>(() => encryption.Decrypt(bytes, key, macKey));
    }

    [TestCase(null)]
    [TestCase(new byte[] { })]
    public void Decrypt_InvalidKey_ThrowException(byte[] key)
    {
      byte[] bytes = { 214, 11, 221, 108, 210, 71, 14, 15 };
      byte[] macKey = { 214, 11, 221, 108, 210, 71, 14, 15, 151, 57, 241, 174, 177, 142, 115, 137 };

      var encryption = new AuthenticatedEncryption<AesManaged, HMACSHA256>();

      Assert.Throws<ArgumentException>(() => encryption.Decrypt(bytes, key, macKey));
    }

    [Test]
    public void Decrypt_InvalidKeySize_ThrowException()
    {
      byte[] bytes = { 214, 11, 221, 108, 210, 71, 14, 15 };
      byte[] key = { 69 };
      byte[] macKey = { 214, 11, 221, 108, 210, 71, 14, 15, 151, 57, 241, 174, 177, 142, 115, 137 };

      var encryption = new AuthenticatedEncryption<AesManaged, HMACSHA256>();

      Assert.Throws<CryptographicException>(() => encryption.Decrypt(bytes, key, macKey));
    }

    [TestCase(null)]
    [TestCase(new byte[] { })]
    //[TestCase(new byte[] { 69 })] // The MAC key is hashed to 64-bytes.
    public void Decrypt_InvalidMacKey_ThrowException(byte[] macKey)
    {
      byte[] bytes = { 214, 11, 221, 108, 210, 71, 14, 15 };
      byte[] key = { 251, 9, 67, 117, 237, 158, 138, 150, 255, 97, 103, 128, 183, 65, 76, 161, 7, 79, 244, 225, 146, 180, 51, 123, 118, 167, 45, 10, 184, 181, 202, 190 };

      var encryption = new AuthenticatedEncryption<AesManaged, HMACSHA256>();

      Assert.Throws<ArgumentException>(() => encryption.Decrypt(bytes, key, macKey));
    }

    [TestCase(null)]
    [TestCase(new byte[] { })]
    public void Encrypt_InvalidBytes_ThrowException(byte[] bytes)
    {
      byte[] key = { 251, 9, 67, 117, 237, 158, 138, 150, 255, 97, 103, 128, 183, 65, 76, 161, 7, 79, 244, 225, 146, 180, 51, 123, 118, 167, 45, 10, 184, 181, 202, 190 };
      byte[] macKey = { 214, 11, 221, 108, 210, 71, 14, 15, 151, 57, 241, 174, 177, 142, 115, 137 };

      var encryption = new AuthenticatedEncryption<AesManaged, HMACSHA256>();

      Assert.Throws<ArgumentException>(() => encryption.Encrypt(bytes, key, macKey));
    }

    [TestCase(null)]
    [TestCase(new byte[] { })]
    public void Encrypt_InvalidKey_ThrowException(byte[] key)
    {
      byte[] bytes = { 214, 11, 221, 108, 210, 71, 14, 15 };
      byte[] macKey = { 214, 11, 221, 108, 210, 71, 14, 15, 151, 57, 241, 174, 177, 142, 115, 137 };

      var encryption = new AuthenticatedEncryption<AesManaged, HMACSHA256>();

      Assert.Throws<ArgumentException>(() => encryption.Encrypt(bytes, key, macKey));
    }

    [Test]
    public void Encrypt_InvalidKeySize_ThrowException()
    {
      byte[] bytes = { 214, 11, 221, 108, 210, 71, 14, 15 };
      byte[] key = { 69 };
      byte[] macKey = { 214, 11, 221, 108, 210, 71, 14, 15, 151, 57, 241, 174, 177, 142, 115, 137 };

      var encryption = new AuthenticatedEncryption<AesManaged, HMACSHA256>();

      Assert.Throws<CryptographicException>(() => encryption.Encrypt(bytes, key, macKey));
    }

    [TestCase(null)]
    [TestCase(new byte[] { })]
    //[TestCase(new byte[] { 69 })] // The MAC key is hashed to 64-bytes.
    public void Encrypt_InvalidMacKey_ThrowException(byte[] macKey)
    {
      byte[] bytes = { 214, 11, 221, 108, 210, 71, 14, 15 };
      byte[] key = { 251, 9, 67, 117, 237, 158, 138, 150, 255, 97, 103, 128, 183, 65, 76, 161, 7, 79, 244, 225, 146, 180, 51, 123, 118, 167, 45, 10, 184, 181, 202, 190 };

      var encryption = new AuthenticatedEncryption<AesManaged, HMACSHA256>();

      Assert.Throws<ArgumentException>(() => encryption.Encrypt(bytes, key, macKey));
    }

Dziękuje za poświęcony czas.

0

A teraz wyobraź sobie że przypadkiem w jednym z algorytmów wywaliłem cały algorytm. Ot taki kapryśny refaktoring. Robie tam po prostu return bytes;. Czy któryś test to wykryje i dlaczego nie?
No i generalnie powinieneś każdy z tych algorytmów przetestować osobno a nie że testujesz jakiś jeden losowo wybrany.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1