Zastanawiam się właśnie nad podejściem do zagadnienia GUI w grze.
GUI będzie dość rozbudowane, będą okienka, menu itd.
Gra tworzona jest w XNA więc mam wygodny sposób zarejestrowania własnych obiektów w kolejke komunikatów, stąd oprogramowanie tego sprowadzi się do stworzenia metod obsługi zdarzeń takich jak Update i Draw.
Nie chcę używać gotowca z Gugla ale też nie chcę odkrywać koła na nowo.

GUI będzie dość zróżnicowane więc myślałem o aktywnym obszarze który będzie zawierał w sobie inne obszary aktywne. Rejestrując obiekty potomne w obiekcie wyższego rzędu kolejka komunikatów zrobi praktycznie wszystko za mnie. Zrobię jakiąś wygodną obsługę urządzeń wskazujących ( zunifikowany wskaźnik tak by dało się nim sterować różnymi urządzeniami ), mechanizm skrótów kneflowych itd. Ale to już szczegóły.

O moc nie muszę się zbytnio martwić gdyż mimo elementów 3D rozgrywka będzie turowa. (Mam nadzieję że najbardziej obciążającym elementem będzie wredne AI ;>)

Tak więc kieruję pytanie do doświadczonych w tym temacie by ocenili mój niecny plan na GUI i sypnęli poradami. :)


O̾..͠o