Diagram klas+3 pliki

0

witam, musze zrobic diagram klas, ale mam kod zapisany w trzech plikach i nie bardzo wiem jak mam te klasy polaczyc ze sobą. Czy dla kazdego pliku zrobic osobno, no ae to jest midlet i one sa powiazane...............? Jesli ktos chcialby mi Pomoc udostepnie kod. DZIĘKI DLA CHCĄCYCH POMÓC

0

Udostępnij tutaj. Jak masz rozpisany kod w trzech plikach? 3 klasy w 3 plikach czy co? Jeśli są powiązane to na pewno będzie można połączyć jakimiś asocjacjami, a jak nie to się coś wymyśli :-)

0

te pliki sa pwiazane, tylko nigdy nie robilam diagramu klas rozraczonego na 3 pliki. Jak mozesz to rozrysuj jak TY to widzisz. OTO PIERWSZY PLIK

import javax.microedition.lcdui.Alert; 
import javax.microedition.lcdui.Display;

public class Pilkarz {
	short[][] boisko = new short[15][9]; //tablica odzwierciedlajaca boisko
	
	boolean czyTrwaGra; //zmienna do przechowywania informacji, czy gra jeszcze trwa (true), czy sie skonczyla (false)
	boolean czyGracz1; //zmienna przechowujaca informacje o tym, który gracz jest przy pilce true - gracz pierwszy, false - gracz drugi
	boolean wygralGracz1; //zmienna zapamietujaca, który gracz wyral, true - racz pierwszy, false -gracz drugi
	
	String wiadomosc = null; //komunikat do wyswietlenia na ekranie
    String wiadomosc2 = null; //komunikat do wyswietlenia na ekranie
	short temp; //zmienna pomocnicza
	
	short pozycjaPilkiDlugosc; //aktualne polozenie pilki
	short pozycjaPilkiSzerokosc; //---
	
    int ileCzerwony=0;
    int ileZielony=0;

    Ekran _e;


  

   Pilkarz(Ekran e)
     { 
      _e=e;
      zainicjujBoisko();
     }

	void zainicjujBoisko() //inicjowanie boiska
     {
      for(int i = 0; i < 15; i++)
       {
       for(int j = 0; j < 9; j++)
        {
         boisko[i][j] = 0;
        }
       }
		
		boisko[1][0]=16+32+64+128+1+2+4; //zabezpieczenie drugiej lini od góry
		boisko[1][1]=64+128+1+2+4;
		boisko[1][2]=64+128+1+2+4;
		boisko[1][3]=64+128+1;
		boisko[1][5]=1+2+4;
		boisko[1][6]=64+128+1+2+4;
		boisko[1][7]=64+128+1+2+4;
		boisko[1][8]=64+128+1+2+4+8+16;//---
		
		boisko[13][0]=4+8+16+32+64+128+1; //zabezpieczeni drugiej linii od dolu
		boisko[13][1]=4+8+16+32+64;
		boisko[13][2]=4+8+16+32+64;
		boisko[13][3]=16+32+64;
		boisko[13][5]=4+8+16;
		boisko[13][6]=4+8+16+32+64;
		boisko[13][7]=4+8+16+32+64;
		boisko[13][8]=1+2+4+8+16+32+64; //---
		
		
		for(int i = 2; i < 13;i++) //zabezpieczenie linii bocznych
         {
          boisko[i][0] = 16+32+64+128+1;
          boisko[i][8] = 1+2+4+8+16;
         }
        
		for(int i = 1; i < 8; i++) //zabezpieczenie linii srodkowej
         {
          boisko[7][i]+= 4 + 64;
         }
        
		boisko[7][0]+=4; //miejsce gdzie linia srodkowa laczy sie z bocznymi
		boisko[7][8]+=64; //---
		
		czyTrwaGra = true; 
		czyGracz1 = true; 
		wiadomosc = null; 
		
		pozycjaPilkiDlugosc = 7;
		pozycjaPilkiSzerokosc = 4;
     }
	
	void zresetujBoisko()
    {
     zainicjujBoisko();
	}
   
   boolean czyKoniecGry()
    {
     if(boisko[pozycjaPilkiDlugosc][pozycjaPilkiSzerokosc]==255) // gracz nie ma mozliwosc ruchu - wartosc rozy 255
      {
       if(czyGracz1)
        {
         wygralGracz1 = false;
        } 
       else 
        {
         wygralGracz1 = true;
        }
       czyTrwaGra = false;
       return true;
      }
     
      if( boisko[0][3] + boisko[0][4] + boisko[0][5] > 0 ) //bramke strzelil gracz czerwony
       {
        wygralGracz1 = false;
        czyTrwaGra = false;
        return true;
       }
		
      if( boisko[14][3] + boisko[14][4] + boisko[14][5] > 0 ) //bramke strzelil gracz zielony
       {
        wygralGracz1 = true;
        czyTrwaGra = false;
        return true;
       }
		
      return false;
	}
	
	void koniecGry()
     {
      if(wygralGracz1)
       {
        wiadomosc = "Wygral gracz zielony";
        wiadomosc2= "Wygrałeś wykonując ruchów: "+ileZielony+", \ntwój przeciwnik wykonał ruchów:"+ileCzerwony+".\nGRATULACJE !!!";
       } 
      else 
       {
        wiadomosc = "Wygral gracz czerwony";
        wiadomosc2= "Wygrałeś wykonując ruchów: "+ileZielony+", \ntwój przeciwnik wykonał ruchów:"+ileCzerwony+".\nGRATULACJE !!!";
       }
     }

	void atakujBramkeZielonego() {
		short[] kolejnosc1 = new short[]{1,2,128,4,64,8,32,64};
		short[] kolejnosc2 = new short[]{128,1,2,64,4,32,8,64};
		short[] kolejnosc3 = new short[]{2,1,128,4,64,8,32,64};
		if(pozycjaPilkiSzerokosc > 4){
			kolejnosc1 = kolejnosc2;
		}
		if(pozycjaPilkiSzerokosc < 4){
			kolejnosc1 = kolejnosc3;
		}
		for(short i=0; i < 8; i++){
			if((boisko[pozycjaPilkiDlugosc][pozycjaPilkiSzerokosc] & kolejnosc1[i]) == 0){
				zrobRuch(kolejnosc1[i]);
				return;
			}
		}
	}
	
	void zrobRuch(short kierunek)
     {
      if(czyTrwaGra)
       {
        if((boisko[pozycjaPilkiDlugosc][pozycjaPilkiSzerokosc] & kierunek) > 0) //sprawdzenie czy ruch w danym kierunku nie byl juz wykonany
         {
				
         } 
        else 
         {
         
         if (czyGracz1)
          {
           ileCzerwony++;
          }
         else
          {
           ileZielony++;
          }
         
          boisko[pozycjaPilkiDlugosc][pozycjaPilkiSzerokosc] +=kierunek;
           switch(kierunek)
            {
             case 1:  pozycjaPilkiDlugosc --;
                  temp = boisko[pozycjaPilkiDlugosc][pozycjaPilkiSzerokosc];
                  boisko[pozycjaPilkiDlugosc][pozycjaPilkiSzerokosc] += 16;
                  break;
             case 2:  pozycjaPilkiDlugosc --;
                  pozycjaPilkiSzerokosc ++;
                  temp = boisko[pozycjaPilkiDlugosc][pozycjaPilkiSzerokosc];
                  boisko[pozycjaPilkiDlugosc][pozycjaPilkiSzerokosc] += 32;
                  break;
             case 4:  pozycjaPilkiSzerokosc ++;
                  temp = boisko[pozycjaPilkiDlugosc][pozycjaPilkiSzerokosc];
                  boisko[pozycjaPilkiDlugosc][pozycjaPilkiSzerokosc] += 64;
                  break;
             case 8:  pozycjaPilkiDlugosc ++;
                  pozycjaPilkiSzerokosc ++;
                  temp = boisko[pozycjaPilkiDlugosc][pozycjaPilkiSzerokosc];
                  boisko[pozycjaPilkiDlugosc][pozycjaPilkiSzerokosc] += 128;
                  break;
             case 16: pozycjaPilkiDlugosc ++;
                  temp = boisko[pozycjaPilkiDlugosc][pozycjaPilkiSzerokosc];
                  boisko[pozycjaPilkiDlugosc][pozycjaPilkiSzerokosc] += 1;
                  break;
             case 32: pozycjaPilkiDlugosc ++;
                  pozycjaPilkiSzerokosc --;
                  temp = boisko[pozycjaPilkiDlugosc][pozycjaPilkiSzerokosc];
                  boisko[pozycjaPilkiDlugosc][pozycjaPilkiSzerokosc] += 2;
                  break;
             case 64: pozycjaPilkiSzerokosc --;
                  temp = boisko[pozycjaPilkiDlugosc][pozycjaPilkiSzerokosc];
                  boisko[pozycjaPilkiDlugosc][pozycjaPilkiSzerokosc] += 4;
                  break;
             case 128: pozycjaPilkiDlugosc --;
                  pozycjaPilkiSzerokosc --;
                  temp = boisko[pozycjaPilkiDlugosc][pozycjaPilkiSzerokosc];
                  boisko[pozycjaPilkiDlugosc][pozycjaPilkiSzerokosc] += 8;
                  break;
            }
				
           if(czyKoniecGry())
            {
             koniecGry();
            }
				
           if(temp == 0) //jezeli znaleziono sie w polu pustym do gry wchodzi gracz przeciwny
            {
             czyGracz1 = !czyGracz1;
            }
			
           int czyDwochGraczy;
           czyDwochGraczy = _e.getCzyDwochGraczy();
           
           
           
           if (!czyGracz1) // jezeli gracz czerwony gre przejmuje komputer
           {
             if (czyDwochGraczy==0)
             {
              atakujBramkeZielonego();
             }
           }
          
         }
       }
	}
	
	
	}

OTO DRUGI PLIK

//sekcja importu
import javax.microedition.lcdui.Alert; 
import javax.microedition.lcdui.Canvas;
import javax.microedition.lcdui.Display;
import javax.microedition.lcdui.Graphics;
import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;

public class Ekran extends Canvas{
	
    Pilkarz pilkarz = new Pilkarz(this); 
	
	//Alert alert;

   static int czyDwochGraczy;

	public final static int ODL=8; // zmiennka przechowujaca odleglosc punktow d siebie
	public final static int KR=2; //odleglosc pomiedzy rozami
     
	
	pilkarz_midlet ms;
    

	public Ekran(pilkarz_midlet m)
     {
  		ms = m;
     }
      
    protected void paint(Graphics arg0)
     {
      arg0.fillRect(0,0,this.getWidth(), this.getHeight());
		
      rysujPunkty(arg0);
      rysujLinieBoiska(arg0);
      rysujRuchy(arg0);
     
      if(pilkarz.czyGracz1)
       {
        arg0.setColor(-16711936);
       } 
      else 
       {
        arg0.setColor(-65536);
       }
		
      arg0.fillRoundRect(pilkarz.pozycjaPilkiSzerokosc*ODL-2+KR,pilkarz.pozycjaPilkiDlugosc*ODL-2+KR,4,4, 2, 2); //narysowanie pilki
		
      if(pilkarz.wiadomosc != null)
       {
        arg0.setColor(-16711681);
        //alert = new Alert(pilkarz.wiadomosc); // wyswietlanei komunikatu
       
       Alert wynik = new Alert(""+pilkarz.wiadomosc+"",""+pilkarz.wiadomosc2+"", null, AlertType.CONFIRMATION );
       wynik.setTimeout(Alert.FOREVER);
       //display.setCurrent(wynik);


        Display.getDisplay(ms).setCurrent(wynik); //----
        pilkarz.wiadomosc = null;
        pilkarz.wiadomosc2 = null;
       }
     }
  	
	private void rysujPunkty(Graphics arg0) 
     {
      arg0.setColor(-256);
      
     for(int i = 0; i < 9; i++)
      {
       for(int j = 1; j < 14; j++)
        {
         arg0.fillRoundRect(i*ODL+KR,j*ODL+KR,1,1, 2, 2);
        }
      }
     }

	private void rysujRuchy(Graphics arg0) 
     {
      for(int i = 2; i < 13; i++) //rysowanie dla punktow wewnarz boika
       {  
        for(int j = 1; j < 8; j++)
         {
          rysujRoze(arg0, i, j);
         }
       }
     
		
      
      rysujRoze(arg0,1,4); //rysowanie wewnatrz bramek
      rysujRoze(arg0,13,4); //---
       
      if( (pilkarz.boisko[2][0] & 2) > 0) //ruchy w naroznikach boiska
       {
        arg0.drawLine(KR,2*ODL+KR,1*ODL+KR,71*ODL+KR);
       }
      if( (pilkarz.boisko[12][0] & 8) > 0)
       {
        arg0.drawLine(KR,312*ODL+KR,ODL+KR,13*ODL+KR);
       }
      if( (pilkarz.boisko[12][8] & 32) > 0)
       {
        arg0.drawLine(8*ODL+KR,12*ODL+KR,7*ODL+KR,13*ODL+KR);
       }
      if( (pilkarz.boisko[2][8] & 128) > 0)
       {
        arg0.drawLine(8*ODL+KR,2*ODL+KR,7*ODL+KR,ODL+KR);
       }                          //---
		
     }

	private void rysujRoze(Graphics arg0, int i, int j) 
     {
		if( (pilkarz.boisko[i][j] & 1) > 0){
			arg0.drawLine(j*ODL+KR,i*ODL+KR,j*ODL+KR,(i-1)*ODL+KR);
		}
		if( (pilkarz.boisko[i][j] & 2) > 0){
			arg0.drawLine(j*ODL+KR,i*ODL+KR,(j+1)*ODL+KR,(i-1)*ODL+KR);
		}
		if( (pilkarz.boisko[i][j] & 4) > 0){
			arg0.drawLine(j*ODL+KR,i*ODL+KR,(j+1)*ODL+KR,i*ODL+KR);
		}
		if( (pilkarz.boisko[i][j] & 8) > 0){
			arg0.drawLine(j*ODL+KR,i*ODL+KR,(j+1)*ODL+KR,(i+1)*ODL+KR);
		}
		if( (pilkarz.boisko[i][j] & 16) > 0){
			arg0.drawLine(j*ODL+KR,i*ODL+KR,j*ODL+KR,(i+1)*ODL+KR);
		}
		if( (pilkarz.boisko[i][j] & 32) > 0){
			arg0.drawLine(j*ODL+KR,i*ODL+KR,(j-1)*ODL+KR,(i+1)*ODL+KR);
		}
		if( (pilkarz.boisko[i][j] & 64) > 0){
			arg0.drawLine(j*ODL+KR,i*ODL+KR,(j-1)*ODL+KR,i*ODL+KR);
		}
		if( (pilkarz.boisko[i][j] & 128) > 0){
			arg0.drawLine(j*ODL+KR,i*ODL+KR,(j-1)*ODL+KR,(i-1)*ODL+KR);
		}
     }

	private void rysujLinieBoiska(Graphics arg0) 
     {
		arg0.setColor(-1);
        arg0.drawLine(KR,ODL+KR,3*ODL+KR,ODL+KR);
		arg0.setColor(-16711936);
		arg0.drawLine(3*ODL+KR,ODL+KR,3*ODL+KR,KR);
		arg0.drawLine(3*ODL+KR,KR,5*ODL+KR,KR);
		arg0.drawLine(5*ODL+KR,ODL+KR,5*ODL+KR,KR);
        arg0.drawLine(KR,7*ODL+KR,8*ODL+KR,7*ODL+KR);
        arg0.setColor(-1);
		arg0.drawLine(5*ODL+KR,ODL+KR,8*ODL+KR,ODL+KR);
    	arg0.drawLine(KR,ODL+KR,KR,13*ODL+KR);
        arg0.drawLine(8*ODL+KR,ODL+KR,8*ODL+KR,13*ODL+KR);
        arg0.drawLine(KR,13*ODL+KR,3*ODL+KR,13*ODL+KR);
        arg0.drawLine(5*ODL+KR,13*ODL+KR,8*ODL+KR,13*ODL+KR);
    
        arg0.setColor(-65536);
		arg0.drawLine(3*ODL+KR,13*ODL+KR,3*ODL+KR,14*ODL+KR);
		arg0.drawLine(3*ODL+KR,14*ODL+KR,5*ODL+KR,14*ODL+KR);
		arg0.drawLine(5*ODL+KR,13*ODL+KR,5*ODL+KR,14*ODL+KR);
        arg0.setColor(-1);
		
     }
	
	protected void keyPressed(int arg0) {
		super.keyPressed(arg0);
		switch(arg0){
			case KEY_NUM1: pilkarz.zrobRuch((short)128);break;
			case KEY_NUM2: pilkarz.zrobRuch((short)1);break;
			case KEY_NUM3: pilkarz.zrobRuch((short)2);break;
			case KEY_NUM4: pilkarz.zrobRuch((short)64);break;
			case KEY_NUM6: pilkarz.zrobRuch((short)4);break;
			case KEY_NUM7: pilkarz.zrobRuch((short)32);break;
			case KEY_NUM8: pilkarz.zrobRuch((short)16);break;
			case KEY_NUM9: pilkarz.zrobRuch((short)8);break;
			case KEY_POUND: pilkarz.zresetujBoisko(); break;
		}
		repaint();
	}
   
   
   public int getCzyDwochGraczy() {
    return ms.getCzyDwochGraczy();
   }
  
  
  
   public Display getDisplay() {
    return Display.getDisplay(ms);
   }
	
	
}

OTO TRZECI PLIK

import javax.microedition.lcdui.Alert; 

import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;


public class pilkarz_midlet extends MIDlet implements CommandListener{
	
   private Command exitCommand = new Command("Wyjście", Command.EXIT, 2);
   private Command backCommand = new Command("Wróć", Command.BACK, 1);
   private Display display;
    
   private Form info = new Form("Info");
   private Form zasady = new Form("Zasady gry");
   private Form jak = new Form("Jak grać");
    
   private Ekran ekran = new Ekran(this);
   
  
   private List list = new List("Pilkarzyki - midlet", List.IMPLICIT);
    
   Alert alert2;
   
   private int czyDwochGraczy;
    
   
   public int getCzyDwochGraczy() {
    return czyDwochGraczy;
   }
   
   

    
   public pilkarz_midlet() 
   {
    display = Display.getDisplay(this);
    
    //Definiuję wygląd listy (głównego menu)
    list.setTicker(new Ticker("Wybierz jedną z opcji poniżej:"));
    list.append("Rozpocznij grę z automatem", null);
    list.append("Rozpocznij grę dla dwóch graczy", null);
    list.append("Jak grać", null);
    list.append("Zasady gry", null);
    list.append("Info", null);
    list.addCommand(exitCommand);
    list.setCommandListener(this);
    
    //info
    info.append("Midlet ten powstał na potrzeby pracy magisterskiej: 'Gry na platformy mobilne, przegląd i implementacja' bronionej na Politechnice Wrocławskiej w 2007 roku. Autor Elżbieta Pustelnik.");
    info.addCommand(backCommand);
    info.setCommandListener(this); 
    
    //zasady
    zasady.append("Gra polega na strzleniu bramki przeciwnkowi.\n\n Gracz może poruszać się tylko po narysowanych punktach na boisku. Ruch w danym kierunku może być wykonany tylko raz.\nJeśli gracz dojdzie do punktu w którym piłka się jeszcze nie znajdowała podczas tej rozgrywki, grę rozpoczyna gracz drugi.\nJeśli gracz dojdzie do punktu w którym odbyły się wczesniej ruchy i ma możliwość dalszego ruchu, może wykonywać ruchy dalej.\n\nNie można poruszać się po liniach boiska\n\n\n\nWygrywa ten gracz, który pierwszy zdobędzie bramkę.");
    zasady.addCommand(backCommand);
    zasady.setCommandListener(this); 
    
     //jak grać
    jak.append("Klawisze i ich funkcje:\n- klawisz 1 - ruch po skosie góra-lewo\n- klawisz 2 - ruch do góry\n- klawisz 3 - ruch po skosie góra-prawo \n- klawisz 4 - ruch w lewo\n- klawisz 6 - ruch w prawo\n- klawisz 7 - ruch po skosie dół-lewo\n- klawisz 8 - ruch do dołu\n- klawisz 9 - ruch po skosie dół-prawo\n\n- klawisz # - Kasowanie boiska podczas gry \n\nKolor piłki mówi, który gracz ma teraz wykonać ruch.");
    jak.addCommand(backCommand);
    jak.setCommandListener(this); 
    
    
  }
  

 
  public void startApp() 
  {
    display.setCurrent(list);
  }
  
  public void pauseApp() {}
  
  public void destroyApp(boolean unconditional) {}
  
  public void commandAction(Command c, Displayable s) //pozwala reagowac na opcje menu
   {
    if (c == List.SELECT_COMMAND) 
     {
      if (list.getString(list.getSelectedIndex()) == "Rozpocznij grę z automatem") 
       {
        czyDwochGraczy=0;
       //ekran.zmienwartosc(0);
        display.setCurrent(ekran);
       }
      else if (list.getString(list.getSelectedIndex()) == "Rozpocznij grę dla dwóch graczy") 
       {
        czyDwochGraczy=1;
       //ekran.zmienwartosc(1);
        display.setCurrent(ekran);
       }
      
      else if (list.getString(list.getSelectedIndex()) == "Jak grać") 
       {
        display.setCurrent(jak);
       }
      else if (list.getString(list.getSelectedIndex()) == "Zasady gry") 
       {
        display.setCurrent(zasady);
       }
      else if(list.getString(list.getSelectedIndex()) == "Info") 
       {
        display.setCurrent(info);
       }

      

     }
    else if (c == backCommand) 
     {
      display.setCurrent(list);
     }
    else if (c == exitCommand) 
     {
      destroyApp(false);
      notifyDestroyed();
     }
   }
  }
0

po co dajesz ciała funkcji? wystarczą same nagłówki (nie wiem jak to tam w javie jest, ale w c++ wystarczają same pliki *.h)

0

wiem, ale wkleilam caly kod zebys wiedzoial jak sa wykorzystywane wzajemnie

0

inżynieria programowania nie zajmuje się ciałem metod. Wzajemne wykorzystanie to przede wszystkim typy atrybutów ( czyli np wskaźnik na obiekt innej klasy w systemie )

0

Rysując diagram klas nie ma znaczenia w ilu plikach znajduje się kod źródłowy. No, może w Javie, gdzie każda klasa musi być w osobnym pliku (pomijam klasy wewnętrzne). Ale to przypadek.

Masz tutaj po prostu 3 klasy, który musisz połączyć odpowiednimi "strzałkami". Jeśli wcześniej robiłaś diagramy klas (tak jak piszesz), to nie powinnaś mieć z tym problemu.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1