Pisze program w asemblerze 80x86 realizujący wielokrotną operację pierwiastek drugiego stopnia dla liczb o słowie 8-bitowym w kodzie U2. Mam już cały tzn. interface ale nie umiem napisać operacji wyliczenia pierwiastka. Dla wyniku operacji z błędem lub przekroczymy zakres liczby wyświetlamy w polu wyniku "***". W programie nie deklarujemy własnych procedur. Wyko<font color="red">rz</span>ystujemy tylko rozkazy procesora 8086. Ktoś wie jak się do tego zabrać?

a pomoże ktoś chociaż przy sprawdzeniu czy dana liczba w kodzie u2, zapisana w pamięci jest ujemna