Plik wsadowy dla DOS/Windows.

0

Rok temu odwiedził mnie kolega pracujący w TPSA i poprosił o pomoc. Chodziło mu o napisanie pliku wsadowego (lub dopisanie kilku linijek do pliku autoexec.bat) tak, by przy codziennym uruchamianiu komputera tworzył się katalog o nazwie będącej datą. Do dzisiaj mnie gnębi ten problem :] Macie jakiegoś pomysła?

0

Noo.. w końcu jakieś ciekawe pytanie na forum...

Przyznam, że siedzę od ponad godziny i mi się nie udało - mam tylko jeden problem - jak odpalić plik wsadowy aby parametrem była zawartość innego pliku. Myślałem o czymś takim:
plik.bat < type plik.txt
ale to próbuje otworzyć plik 'type' (czy mi się wydaje czy pod starszym dosem to działało?)
również zabawa ze strumieniami (|) nie dała rezultatu. Gdybym tylko przeskoczył ten problem to miałbym rozwiązanie na Twoją ciekawą zagwózdkę.

0

Gdybym tylko przeskoczył ten problem to miałbym rozwiązanie na Twoją ciekawą zagwozdkę.
Gdyby babcia... :D A tak poważnie to bardzo interesujący problem. Wiem, że jak taki mózg jak Marooned nie wymyślił to nie ma sensu próbować, ale próbowałem i doszedłem do takich samych wniosków: dałoby się gdzyby... :D

// Aha i zagwozdka się pisze

0

nie wiem jak u Was ale u mnie pod win xp jest zmienna %date% a co dalej juz mowic chyba nie musze

0

Przyznam, że siedzę od ponad godziny i mi się nie udało - mam tylko jeden problem - jak odpalić plik wsadowy aby parametrem była zawartość innego pliku. Myślałem o czymś takim:
plik.bat < type plik.txt

A nie tak po prostu:
plik.bat < plik.txt

0

nie wiem jak u Was ale u mnie pod win xp jest zmienna %date% a co dalej juz mowic chyba nie musze
Skrypt ma działać pod dosem, a jak sobie wpiszesz w konsoli w XP:help set to możesz tam przeczytać m.in.:
(...)Przy włączonych rozszerzeniach poleceń(...)

0

Sprawa jest rozwiązana w asmie w następujący sposób, ale ja potrzebuję tutaj pliku wsadowy dla DOS/Windows.

.model tiny
    .code
    org 100h

start: jmp   poczatek

bcd2asc PROC NEAR

;**************************************************************
;* Procedura zamienia dwucyfrowe liczby zapisane w kodzie BCD *
;* na dwa znaki ASCII                     *
;**************************************************************

    push   CX
    mov   AL,BH
    mov   AH,BH
    and   AL,0Fh
    add   AL,30h
    mov   CL,04h
    shr   AH,CL
    and   AH,0Fh
    add   AH,30h
    pop   CX
    ret

bcd2asc ENDP

;******************************
;* Poczatek glownego programu *
;******************************

poczatek:
;     mov  AX,CS ; Zrownanie segmentow CS i DS na wypadek
;     mov  DS,AX ; skompilowania programu do postaci EXE 
   mov   AH,04h ; Pobranie aktualnej daty z ukladu RTC
     int   1Ah  ; z plyty glownej komputera (od PC/AT wzwyz)
     jc    zakoncz  ; Jesli blad to zakoncz prace
     mov   SI, offset bufor ; Do SI adres bufora nazwy katalogu
     mov   BH,CL ; Pobierz dwie ostatnie cyfry roku
     call   bcd2asc  ; Zamien na znaki ASCII
     mov   byte ptr [SI],AH ; i zapisz do bufora nazwy
     mov   byte ptr [SI+1],AL
     mov   BH,DH ; Pobierz miesiac
     call   bcd2asc
     mov   byte ptr [SI+3],AH
     mov   byte ptr [SI+4],AL
     mov   BH,DL ; Pobierz dzien miesiaca
     call   bcd2asc
     mov   byte ptr [SI+6],AH
     mov   byte ptr [SI+7],AL
     mov   DX,SI ; Do DX offset bufora nazwy katalogu
     mov   AH,39h ; Funkcja tworzy katalog o nazwie w DS:DX
     int   21h  ; nazwa musi byc lancuchem ASCIIZ
zakoncz: mov   ax, 4C00h ; Wyjscie do DOS-u
     int   21h

bufor  db    00h, 00h, 2Dh, 00h, 00h, 2Dh, 3 dup (00h)

end   start
0

Jesli w Windows, to moze taki skrypcik:

'plik data.vbs
set Folder = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

if not Folder.FolderExists("c:\"&Date()) then
  Folder.CreateFolder("c:\"&Date())
end if
0

Głupie i lamerskie wyjście, aczkolwiek kiedyś z niego korzystałem w innym celu (mój patent, Zawiercie '95 - miałem 6 lat jak to napisałem):

plik autoexec.bat:

@Echo off
if "%1"=="DATA" goto data
copy wywolaj.inc temp.bat >nul
echo. |date>>temp.bat
temp.bat %0
goto koniec
:data
del temp.bat >nul
if exist %5\readme.txt goto autoexe
mkdir %5 >nul
echo To jest plik w nowym folderze o nazwie aktualnej daty >%5\readme.txt
goto autoexe
:autoexe

rem TUTAJ PRAWDZIWA TRESC PLIKU AUTOEXEC.BAT

:koniec
echo on

plik wywolaj.inc:

@Echo off
%1 DATA 

^ ważne żeby po "DATA" była jedna spacja odstępu i żadnej nowej linii
troche latek minęło od tamtego czasu ale do dzisiaj nie umiałbym chyba wymyśleć innego rozwiązania :/ a to działa tylko pod warunkiem że polecenie "data" zwróci coś w podobnym formacie :P

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0