Wstawiłem logo flash na stronke w taki sposób:

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.co[...]ockwave/cabs/flash/swflash.ca
b#version=5,0,0,0" id="logo" width=747 height=220>

<param name="_cx" value="21960"> <param name="_cy" value="5821"> <param name="FlashVars" value="value"> <param name="Movie" value="logo.swf"> <param name="Src" value="logo.swf"> <param name="WMode" value="Window"> <param name="Play" value="-1"> <param name="Loop" value="-1"> <param name="Quality" value="High"> <param name="SAlign" value="value"> <param name="Menu" value="-1"> <param name="Base" value="value"> <param name="AllowScriptAccess" value="always"> <param name="Scale" value="NoBorder"> <param name="DeviceFont" value="0"> <param name="EmbedMovie" value="0"> <param name="BGColor" value="FFFFFF"> <param name="SWRemote" value="value"> <param name="MovieData" value="value">

<param name="SeamlessTabbing" value="1"><embed src="logo.swf" quality="high"
bgcolor="#FFFFFF" width="830" height="220" wmode="window"
type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1Prod
Version=ShockwaveFlash"></object>

ale niestety pod Operą się sypie a pod IE jest dobrze. Czym to jest
spowodowane?