JPEG na BMP

0

Jak zamieniać programowo JPEG na BMP? Jaki jest algorytm? Gdzie ewentualnie znajdę opis algorytmu?

0

eh tam algorytm od razu - poszukaj o budowie pliku dużo tego w seci

0

delphi + biblioteka jpeg + timage + f1

0
var
 RysunekJPEG : TJPEGImage;
 RysunekBMP : TBitmap;

begin
 RysunekJPEG:=TJPEGImage.Create;
 RysunekJPEG.LoadFromFile('NazwaPliku.JPEG');
 RysunekBMP:=TBitmap.Create;
 RysunekBMP.Width:=RysunekJPEG.Width;
 RysunekBMP.Height:=RysunekJPEG.Height;
 RysunekBMP.Canvas.Draw(0,0,RysunekJPEG);
 RysunekBMP.SaveToFile('NazwaPliku.BMP');
 RysunekBMP.Free;
 RysunekJPEG.Free;
end; 

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0