U was też to występuje pod Kotlinem, przez co zmuszony jestem zmieniać reguły mojego systemowego firewall.
youtrack.jetbrains.com/issue/IDEA-209444