VBA - dlaczego Access pyta o wartość zmiennej

Odpowiedz Nowy wątek
2019-06-09 21:28
0

Witam,
Mam taki prosty kod:

Option Compare Database
Public Function getUserName() As String
 getUserName = Environ("USERNAME")
End Function
Public Function getCompName() As String
 getCompName = Environ("COMPUTERNAME")
End Function
Public Function getFormName() As String
 Dim frmCurrentForm As Form
Set frmCurrentForm = Screen.ActiveForm
Dim frmName As String
getFormName = frmCurrentForm.Name
End Function

Function logi(zdarzenie As String) As String
Dim akcja As String
akcja = zdarzenie
DoCmd.SetWarnings False
Dim SQL
SQL = "INSERT INTO logi(uzytk,komputer,obiekt,zdarzenie) VALUES (getUserName(),getCompName(),getFormName(),akcja)"
DoCmd.RunSQL SQL
End Function

Kiedy wywołuję funkcję logi, podając jej parametr, jestem mimo to pytany o wartość zmiennej akcja.
Chcę, żeby ciąg znaków z przekazanego parametru trafił jako wynik do kolumny zdarzenie w poleceniu SQL.
Co poprawić w kodzie? Kiedy próbuję moją zmienną skonkatenować, to wtedy Access pyta o wartość zmiennej o nazwie takiej, jaką podałem wartość w parametrze.

Pozostało 580 znaków

2019-06-10 23:00
0
SQL = "INSERT INTO logi(uzytk,komputer,obiekt,zdarzenie) VALUES (getUserName(),getCompName(),getFormName(),'" & akcja & "')"

Pozostało 580 znaków

2019-06-23 19:05
0

Dzięki!

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0