Próbuje skonfigurować Gitlabowe CI dla hello worlda w .NET Core 2.1

Mam więc taki PublishProfile

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<Project ToolsVersion="4.0" xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003">
 <PropertyGroup>
  <WebPublishMethod>MSDeploy</WebPublishMethod>
  <LastUsedBuildConfiguration>Release</LastUsedBuildConfiguration>
  <LastUsedPlatform>Any CPU</LastUsedPlatform>
  <SiteUrlToLaunchAfterPublish>http://xxx.hostingasp.pl/</SiteUrlToLaunchAfterPublish>
  <ExcludeApp_Data>False</ExcludeApp_Data>
  <ProjectGuid>03120c29-ae98-4c30-9b8c-7ec70f6642fd</ProjectGuid>
  <MSDeployServiceURL>ssl3.xxxx.hostingasp.pl</MSDeployServiceURL>
  <DeployIisAppPath>xxxx.hostingasp.pl</DeployIisAppPath>
  <RemoteSitePhysicalPath />
  <SkipExtraFilesOnServer>True</SkipExtraFilesOnServer>
  <MSDeployPublishMethod>WMSVC</MSDeployPublishMethod>
  <EnableMSDeployBackup>True</EnableMSDeployBackup>
  <UserName>user</UserName>
  <Password>password</Password>
 </PropertyGroup>
</Project>

Zaznaczę, że używając komendy

dotnet build -c Release /p:DeployOnBuild=true /p:PublishProfile=Properties/PublishProfiles/WebioProfile.pubxml

Bezpośrednio w terminalu - wszystko działa
Problem pojawia się gdy korzystam z joba gitlabowego, poniżej wstawiam konfigurację gitlab-ci.yml

image : microsoft/dotnet:latest
before_script:
 - 'cd Backend'
 - 'dotnet restore'
build:
 stage: build
 script:
 - 'dotnet build -c Release /p:DeployOnBuild=true /p:PublishProfile=Properties/PublishProfiles/WebioProfile.pubxml'
 only:
  - cicd_test

Niestety, po dotnet restore leci coś takiego

Restore completed in 58.11 ms for /builds/username/project/Backend/Backend.csproj.
Backend -> /builds/username/project/Backend/bin/Release/netcoreapp2.1/Backend.dll Backend -> /builds/username/project/Backend/obj/Release/netcoreapp2.1/PubTmp/Out/ /usr/share/dotnet/sdk/2.2.203/Sdks/Microsoft.NET.Sdk.Publish/build/netstandard1.0/PublishTargets/Microsoft.NET.Sdk.Publish.MSDeploy.targets(171,5): error MSB6004: The specified task executable location "%ProgramW6432%/IIS/Microsoft Web Deploy V3/msdeploy.exe" is invalid. [/builds/username/project/Backend/Backend.csproj]

Build FAILED.

Innych plików nie konfigurowałem, nie wiem co jeszcze powinienem wstawić do weryfikacji? A może ktoś z Was już widzi gdzie popełniłem błąd?