ASEMBLER dzielenie na cyfry setek, dziesiątek, jedności - Transmisja szeregowa 8051

0

Mam za zadanie napisać dodawanie/odejmowanie/możenie liczb za pomocą transmisji szeregowej. Podajemy liczbę w takiej postaci np. 123+045=, mam na razie to na jedną cyfrę np. 003+004= po zsumowaniu wynosi 7. I moje pytanie brzmi w jaki sposób mógłbym uzyskać liczbę setek, dziesiątek, jedności? Można by było wziąć pierwsza cyfrę tj. 1 i pomnożyć ją przez 100(w jaki sposób?) i dodać do niej następną tj. 2 razy 10 a później 3 razy 1 zapisać ją, a potem kolejna cyfra? Następnie w jakiś sposób wykonać na niej działania i z powrotem wyświetlić wynik w prawidłowej postaci?

0

Hmmm to chyba bardziej tutaj chodzi o właściwy odbiór przesyłanych transmisją szeregową liczb, zgadza się?

0
MasterBLB napisał(a):

Hmmm to chyba bardziej tutaj chodzi o właściwy odbiór przesyłanych transmisją szeregową liczb, zgadza się?

Tak, dokładnie. Następnie muszę dokonać na nich określonych operacji arytmetycznych i z powrotem wysyłać.

0

Masz gdzieś dokumentację protokołu jakim będą słane dane, albo nazwę oraz parametry jeśli to jakiś ustandaryzowany, np RS-232?

0

Asynchroniczna szeregowa, prędkość 9600, 8 bitów danych, 1 bit stopu i brak kontroli parzystości.
Mam coś takiego, planowałem żeby docelowo działało to na dwóch liczbach trzycyfrowych z wynikiem do 256, na razie wpadłem na taki pomysł, mamy np (123?056?) ?-znak +*= i brać najpierw pierwszy bit od lewej tj(1) i mnożyć go razy 100 następnie dodać do tego drugi bit(2) pomnożyć przez 10 a następnie 3 razy 1, przechować gdzieś tą liczbę i powtórzyć to samo z drugą i wykonać operację arytmetyczną. Oczywiście gorzej z wykonaniem tego pomysłu.

_RECV_FLG BIT 00h  ;Flaga otrzymania danych
_SEND_FLG BIT 01h  ;Flaga wysłania danych

_RECV_BUF DATA 030h   ;bufor otrzymanych danych
_RECV_BUF_INDEKS DATA 030  ;indeks danych(iterator)
ORG 0000h
_RESET:
  LJMP _INIT

ORG 0023h 
_INT_SERIAL:
  JB TI,_INT_SERIAL_TI

_INT_SERIAL_RI:
  MOV A,#_RECV_BUF
  INC _RECV_BUF_INDEKS
  ADD A,_RECV_BUF_INDEKS

  MOV R1, A
  MOV A, SBUF
  MOV SBUF, A
  MOV @R1, A

  CLR RI
  SETB _RECV_FLG
  RETI

_INT_SERIAL_TI: 
  CLR TI
  ;SETB _SEND_FLG
  RETI

ORG 0100h
_INIT:
  MOV SCON,#01010000b

  ANL TMOD, #00101111b
  ORL TMOD, #00100000b

  MOV TL1,#0FDh
  MOV TH1,#0FDh
  ANL PCON,#01111111b
  CLR TF1
  SETB TR1

  SETB ES
  SETB EA

  CLR _RECV_FLG
  CLR _SEND_FLG
  MOV _RECV_BUF,#0d
  MOV _RECV_BUF_INDEKS,#0d

  MOV R0,#0FF81H
  MOV R4,#0FF82H

_LOOP:
  JNB _RECV_FLG,_LOOP10
  MOV A,_RECV_BUF_INDEKS
  CLR CY
  SUBB A,#8d
  JC _LOOP5
  LCALL _CALCULATE

_LOOP5:
  CLR _RECV_FLG

_LOOP10:
  JNB _SEND_FLG,_LOOP
  CLR _SEND_FLG

  MOV A,R7
  INC R7

  MOVC A,@A+DPTR 
  JZ _LOOP
  MOV SBUF,A 
  LJMP _LOOP

_CALCULATE: 
  CPL P1.7

  MOV A, #_RECV_BUF  ;wkładamy dane do akumulatora np(004?001=)
  ADD A,#3d      ;przechodzimy na wartosc 3 bitu od lewej strony(4)
  MOV R1,A
  MOV A,@R1
  SUBB A,#48d     ;zamieniamy z ASCII
  MOV R6,A

  MOV A, #_RECV_BUF  ;kolejna cyfra
  ADD A,#7d      ;7 bit(1)
  MOV R1,A
  MOV A,@R1
  SUBB A,#48d     ;zmiana z ASCII

  ADD A,R6      ;dodajemy obie cyfry

  ADD A,#48d     ;zamiana na ASCI
  MOV SBUF, A     ;zapisanie do rejestru wyjściowego

  MOV _RECV_BUF_INDEKS,#0d

  RET 
END
0

W transmisji o takich parametrach jak podajesz będzie szło:

 • bit startu
 • 8 bitów danych, czyli liczba 0-255
 • bit stopu, skoro parzystości nie masz
  więc po wykryciu ustawionego bitu 1 oznaczającego rozpoczętą transmisję czytasz 8 bitów do bufora, i masz dzięki temu całą liczbę nr 1. Potem to samo dla znaku, i drugiej liczby.

Co to w ogóle jest za asembler i procesor? Bo po nazwach rejestrów sądząc na x86 to nie wygląda.

0

Mikrokontroler 8051

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0