Witam!
Mam problem z napisaniem programu.

POLECENIE ZADANIA: W istniejących arkuszach danego skoroszytu znajdują się dwa wiersze liczb. Należy je znaleźć i traktując 1 jako ciąg argumentów, a jako wartości wyliczyć całkę oznaczoną metodą trapezów. Wyróżnić liczby pierwsze czerwonym tłem.

Sub tablice() 
'Dim tabl(1 To 100, 1 To 25) As Variant 
Dim argument() 
For i = 1 To 100 

  For j = 1 To 25 
   ' tabl(i, j) = Worksheets("Arkusz1").Cells(i, j).Value 
   zawartosc = Cells(i, j).Value 
   If Not IsEmpty(Cells(i, j).Value) Then 
    If Not IsEmpty(Cells(i, j + 1).Value) Then 
      ReDim argument(j) 
      argument(j) = (Cells(i, j).Value) 

    End If 
   End If 
  Next j 
Next i 

    'MsgBox tabl(1, 1) 
    'MsgBox tabl(1, 2) 
    'MsgBox tabl(12, 7) 
    'MsgBox tabl(13, 23) 

End Sub 

Próbowałem sprawdzać kolejną komórkę czy jest pusta i dodawać do tablicy. Niestety jest pusta. Dalej nie wiem jak zrobić, aby przy sprawdzaniu kolejnego wiersza wrzucało do nowej tablicy. Może to trzeba innym sposobem?

Jestem początkujący i średnio mi to idzie.