Jak pobierać liczbę affected rows z RJDBC przy non-query?
Przykład:

conn <- RJDBC::JDBC(#params)
DBI::dbConnect(conn)
RJDBC::dbSendUpdate(conn, "insert into mytable values(1)") # to powinno zwracać liczbę 1, bo 1 row affected