Witam

Moje zadanie polegało na wczytaniu obrazka, obliczeniu średniej jasności pikseli dwiema metodami ( z tym sobie poradziłem ) i kontrastu również dwiema metodami.

Kontrast przy pierwszej metodzie policzyłem następująco: pobrałem najmniejszą i największą wartość obrazka, a następnie obliczyłem rozstęp. Fragment kodu:

o=imread('kierowca.png');
mean(o(:)) %obliczanie sredniej jasnosci pikseli funkcja wbudowana
C=max(o(:))
D=min(o(:))
S=(C+D)/2 %obliczenie sredniej jasnosci z najwyzsza i najnizsza wartoscia
R=C-D %obliczanie rozstępu im wyższy tym większy kontrast
histogram(o)

I teraz muszę obliczyć kontrast przy pomocy szerokości histogramu. Wyrysowałem histogram, ale nie wiem jak pobrać z niego szerokość.
Myślałem że da się to zrobić przy pomocy BinLimits bo przy wypisaniu właściwości histogramu pokazuje "BinLimits: [70 150]" czyli chyba szerokość. Tylko jak to gdzieś zapisać do zmiennych żebym potem mógł wyliczyć rozstęp tego histogramu.