VBA - multiple range - zaznaczanie wielu obszarów

0

Cześć.

Mam w excelu ponad 100 stron z zamówieniami.
Na każdej stronie znajduje się komórka, w której wpisana jest wartość "1" (drukuj) lub "0" (nie drukuj).
Chcę stworzyć makro, które zaznaczy mi wszystkie strony z "1-ką" (czasem będzie to 10 a czasem 100 stron)

W tej chwili napisałem makro, które zaznacza stronę, ale przy każdej iteracji poprzednie zaznaczenie znika i pojawia się tylko bieżące.
W jaki sposób można zrobić, żeby te zaznaczenia się "dodawały"? Chciałbym, aby po wykonaniu pętli for zostały zaznaczone wszystkie komórki, a nie tylko z ostatniego zamówienia.

Próbowałem się jeszcze bawić z funkcją drukowania, ale:

 • excel wysyła informację o wydruku każdej strony (co długo trwa, każda strona musi się przetworzyć)
 • jest problem z wyborem podajnika z drukarki (drukuję to z tacy ręcznej na formacie A6)
  Więc pomyślałem, że lepiej będzie napisać makro, które zaznaczy mi wszystkie strony, które chcę wydrukować i później ręcznie użyję polecenia DRUKUJ.

Mój obecny kod, który "umie" zaznaczyć tylko ostatnie zamówienie:

Sub Makro2()
'
' Makro2 Makro
'

Dim i As Integer

For i = 1 To 505 Step 18
  If Cells(i, 4).Value > 0 Then
    ActiveSheet.Range(Cells(i, 1), Cells(i + 17, 4)).Select

  End If

Next i

End Sub
0
Sub Makro2()
'
' Makro2 Makro
'

Dim i As Integer
Dim s As String

For i = 1 To 505 Step 18
  If Cells(i, 4).Value > 0 Then

if Len(s)>0 Then s = s & ","
s = s & Range(Cells(i, 1), Cells(i + 17, 4)).Address

  End If

Next i

ActiveSheet.Range(s).Select

End Sub
0

Działa! :)
Dziękuję bardzo.

Zamówienia idą w dół, ale idą też w prawą stronę (kolumny od A do P).
Chciałem rozszerzyć to makro i napisałem zapętloną pętlę For, ale wyskakuje błąd: Run-time error: 1004

Dim i, j As Integer
Dim s As String

For j = 1 To 13 Step 4
  For i = 1 To 505 Step 18
    If Cells(i, j).Value > 0 Then

      If Len(s) > 0 Then s = s & ","
      s = s & Range(Cells(i, j), Cells(i + 17, j + 3)).Address

    End If

  Next i
Next j

ActiveSheet.Range(s).Select
0
Sub Makro2()
Dim i As Integer, j As Integer
Dim s As String

On Error GoTo Er

10: For j = 1 To 13 Step 4
20:   For i = 1 To 505 Step 18
30:    If Cells(i, j).Value > 0 Then
40:
50:      If Len(s) > 0 Then s = s & ","
60:      s = s & Range(Cells(i, j), Cells(i + 17, j + 3)).Address
70:
80:    End If
90:
100:  Next i
110: Next j

120: ActiveSheet.Range(s).Select

130: Exit Sub
Er:
  MsgBox "Błąd nr: " & Err.Number & " (" & Err.Description & ") w linii: " & Erl

End Sub

U mnie działa.
Podaj to, co otrzymasz w komunikacie (najważniejszy jest numer linii)

0

Błąd nr: 1004 (Application-defined or object-defined error) w linii: 120

Mam oryginalny pakiet Office Small Business 2007 (jeśli to ma jakieś znaczenie).

0

Zamień Msg na to:

MsgBox "Błąd nr: " & Err.Number & " (" & Err.Description & ") w linii: " & Erl & " [s="& s & "]"

i wklej wynik

0

Błąd nr: 1004 (Application-defined or object-defined error) w linii: 120
[s=]

0

No i wszystko jasne...s jest puste, temu się wywala. Znaczy się nie znalazł niczego, co by warunki spełniło...
A ten błąd możesz obejść tak:

115: IF len(s)>0 Then
120: ActiveSheet.Range(s).Select
125: End if
0

Nie chcę straszyć, ale dalej wyskakuje ten sam błąd z tą różnicą, że "s" zawiera teraz wszystkie zakresy, które ma zaznaczyć. :(

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0