Parsowanie json do csv w bash'u uzywajac jq

0

Hej mam zagniezdonego jsona do sparsowania do csv ( interesuja mnie tylko kilka pul session_id, service, resonse i timestamp) pomysly jak za pomoca jq to zrobic ? Jestem w slepym punkcie proboje juz kilka godzin na rozne sposoby i nie daje rady sparsowac.

{
 "took" : 10,
 "timed_out" : false,
 "_shards" : {
  "total" : 75,
  "successful" : 75,
  "skipped" : 0,
  "failed" : 0
 },
 "hits" : {
  "total" : 675584,
  "max_score" : 0.2876821,
  "hits" : [
   {
    "_index" : "ip_logs",
    "_type" : "doc",
    "_id" : "vD9pLGwtwcBlEjj7Tmty9Ma",
    "_score" : 0.2876821,
    "_source" : {
     "source" : "/path/tomy/log",
     "fields" : {
      "preprocess" : "ip",
      "bu" : "gp",
      "region" : "europe",
      "role" : "ip",
      "type" : "syslog",
      "project" : "pancake",
      "env" : "pd"
     },
     "proxy" : "Input",
     "prospector" : {
      "type" : "log"
     },
     "@timestamp" : "2018-11-19T14:38:48.133Z",
     "offset" : 233,
     "time" : "Mon Nov 19 14:38:44 GMT 2018 ",
     "response" : "Received some response",
     "tags" : [
      "beats_input_codec_plain_applied",
      "_grokparsefailure"
     ],
     "target_url" : "null",
     "target_service" : "PANCAKE",
     "service" : "All About You",
     "beat" : {
      "name" : "41.41.31.41",
      "hostname" : "14.31.4.14",
      "version" : "14.3.13"
     },
     "input" : {
      "type" : "log"
     },
     "date" : "2018-11-19 14:38:48",
     "@version" : "1",
     "session_id" : "6668d244-0ba9-4ac3-8150-afa0b3596c59"
    }
   },
   {
    "_index" : "ip_logs",
    "_type" : "doc",
    "_id" : "9J2rNWcBlEjj7ThetmtXUWT",
    "_score" : 0.2876821,
    "_source" : {
     "response" : "Received some response",
     "@timestamp" : "2013-11-21T18:12:19.472Z",
     "proxy" : "Input Proxy",
     "time" : "Wed Nov 24 18:12:18 GMT 2013 ",
     "offset" : 233,
     "input" : {
      "type" : "log"
     },
     "@version" : "1",
     "source" : "/path/to/log",
     "service" : "All About You",
     "prospector" : {
      "type" : "log"
     },
     "tags" : [
      "beats_input_codec_plain_applied",
      "_grokparsefailure"
     ],
     "fields" : {
      "role" : "is",
      "preprocess" : "is",
      "bu" : "gp",
      "env" : "pd",
      "type" : "syslog",
      "region" : "europe",
      "project" : "pancake"
     },
     "beat" : {
      "hostname" : "ip-14.14.13.14",
      "version" : "12.4.3",
      "name" : "ip-144.14.13.41"
     },
     "target_service" : "OALD",
     "session_id" : "07f5149d-61c5-44cd-ad39-bc0d1bd19d1f",
     "target_url" : "null",
     "date" : "2012-11-21 09:35:51"
    }
   }
  ]
 }
}
0

To moze wrzuc jak ma wygladac wynikowy csv?

0

Idealnie by bylo w tym formacie: bo nie wszystkie pola mnie interesuja:

PROXY, TIMESTAMP, RESPONSE,TARGET_URL,TARGET_SERVICE,SERVICE , SESSION_ID
Input Proxy, 2013-11-11T14:15:48.133Z, Received some response, null, PANCAKE, All About You, dfgs2c4-0ba9-4ac3-8150-afa0b3596c59

1
jq -r '.hits.hits[]._source | [.proxy, .["@timestamp"], .response, .target_url, .target_service, .service, .session_id] | @csv'

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0