Jako że mój Excel 2010 nie ma takiej funkcji, potrzebuję mieć w VBA funkcję, która mi obliczy odchylenie standardowe dla mediany w przypadku, gdy:

  1. w kolumnie mam kilka komórek z wartościami, od których wbudowaną w excel funkcją liczę medianę i wynik mediany umieszczam w innej komórce
    albo
  2. w kolumnie mam kilka komórek z wartościami i dalej wszystko obliczam wg wzoru:
    title
    n jest liczbą komórek z wartościami, xi jest wartością w jednej komórce, m jest medianą.

Czy ktoś może mi pomóc?