VHDL

Odpowiedz Nowy wątek
2018-06-05 01:03

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 1 rok temu

0

Witam ,

Potrzebuje pomocy w następującym zadaniu w programie VHDL:
W oparciu o płytkę uruchomieniową DE2 zaprojektuj 4 bitowy licznik Johnsona. Stan licznika ma być
wyświetlany na 4 wyświetlaczach 7-segmentowych LED (np. 1110). Zmiana stanu licznika ma się
odbywać automatycznie np. co 1s. Opracuj środowisko testowe dla zaprojektowanego układu.

Czy ktoś może mi pomóc ?

A jaki kod już masz? Pomoc polega na naprowadzeniu na rozwiązanie. - Mokrowski 2018-06-05 08:13
... albo zapłaceniu ;) - Alag 2018-06-05 09:15
A ile by to kosztowało ?? - Weel2 2018-06-05 09:20

Pozostało 580 znaków

2018-06-05 09:39

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 1 rok temu

0

Narazie udało mi się tyle zrobić :)

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Ring_counter is
  Port ( CLOCK : in STD_LOGIC;
      RESET : in STD_LOGIC;
      Q : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end Ring_counter;

architecture Behavioral of Ring_counter is
signal q_tmp: std_logic_vector(3 downto 0):= "0000";
begin
process(CLOCK,RESET)
begin
if RESET = '1' then
  q_tmp <= "0001";
elsif Rising_edge(CLOCK) then
  q_tmp(1) <= q_tmp(0);
  q_tmp(2) <= q_tmp(1);
  q_tmp(3) <= q_tmp(2);
  q_tmp(0) <= q_tmp(3);
end if;
end process;
Q <= q_tmp;
end Behavioral;
edytowany 1x, ostatnio: hauleth, 2018-06-05 23:44
inicjalizacja sygnału q_tmp powinna być : "0001" bo obecnie Twój licznik nie zadziała bez początkowego resetu. - Alag 2018-06-05 09:58
Kod umieszczaj w "fenced blocks" a będzie się łatwiej czytać - hauleth 2018-06-05 23:44

Pozostało 580 znaków

2018-06-05 10:10

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 1 rok temu

0

signal q_tmp: std_logic_vector(3 downto 0):= "0000"; czyli tą linijkę zmienić z 0000 na 0001 ?

edytowany 1x, ostatnio: hauleth, 2018-06-05 23:44
@Alag: odpowiadaj w postach, nie komentarzach - hauleth 2018-06-05 23:45

Pozostało 580 znaków

2018-06-05 11:15

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 1 rok temu

0

Teraz co dale muszę zrobić w tym kodzie ??

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Ring_counter is
Port ( CLOCK : in STD_LOGIC;
RESET : in STD_LOGIC;
Q : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end Ring_counter;

architecture Behavioral of Ring_counter is
signal q_tmp: std_logic_vector(3 downto 0):= "0001";
begin
process(CLOCK,RESET)
begin
if RESET = '1' then
q_tmp <= "0001";
elsif Rising_edge(CLOCK) then
q_tmp(1) <= q_tmp(0);
q_tmp(2) <= q_tmp(1);
q_tmp(3) <= q_tmp(2);
q_tmp(0) <= q_tmp(3);
end if;
end process;
Q <= q_tmp;
end Behavioral;
edytowany 1x, ostatnio: hauleth, 2018-06-05 23:45
Obsłużyć wyświetlacz 7 segmentowy. - Alag 2018-06-05 11:39

Pozostało 580 znaków

2018-06-05 11:54

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 1 rok temu

0

Czy chodzi o coś takiego ??

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity lcd_dek is port (
din: in std_logic_vector(3 downto 0);
clk: in std_logic;
bp: inout std_logic;
segm_o: out std_logic_vector(6 downto 0)
 );
end lcd_dek;
architecture ar_dyn of lcd_dek is
signal segm: std_logic_vector(6 downto 0);
begin
with din select
--     gfedcba
 segm <= "0111111" when "0000", -- 0
     "0000110" when "0001", -- 1
     "1011011" when "0010", -- 2
     "1001111" when "0011", -- 3
     "1100110" when "0100", -- 4
     "1101101" when "0101", -- 5
     "1111101" when "0110", -- 6
     "0000111" when "0111", -- 7
     "1111111" when "1000", -- 8
     "1101111" when "1001", -- 9
     "0000000" when others; -- 
wygaszenie
segm_o(0) <= segm(0) xor bp;
segm_o(1) <= segm(1) xor bp;
segm_o(2) <= segm(2) xor bp;
segm_o(3) <= segm(3) xor bp;
segm_o(4) <= segm(4) xor bp;
segm_o(5) <= segm(5) xor bp;
segm_o(6) <= segm(6) xor bp;
bp <= clk;
end ar_dyn
edytowany 1x, ostatnio: hauleth, 2018-06-05 23:45

Pozostało 580 znaków

2018-06-05 15:29

Rejestracja: 4 lata temu

Ostatnio: 2 tygodnie temu

1

Tak, teraz musisz to połączyć :) W modelu poziom wyżej oraz podpiąć sygnały z płyty

Pozostało 580 znaków

2018-06-05 16:09

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 1 rok temu

0

A czy bd się to zmieniać co 1s

Pozostało 580 znaków

2018-06-06 23:40

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 1 rok temu

0

Dzięki za pomoc. Ale mam jeszcze jedną prośbę czy możecie mi pomóc w połączeniu tych dwóch kodów w jeden kod bo nie wiem jak to zrobić. A po drugie potrzebuje jeszcze opis krok po kroku co dzieje się w każdej linijce krok po kroku. Czy możecie mi w tym pomóc.

Pozostało 580 znaków

2018-06-11 08:41

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 1 rok temu

0

Witam
Ponawiam swoje pytanie czy ktoś może mi pomóc połączyć te dwa kody w jeden kod ??

Pozostało 580 znaków

2018-06-12 21:44

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 1 rok temu

0
Alag napisał(a):

Tak, teraz musisz to połączyć :) W modelu poziom wyżej oraz podpiąć sygnały z płyty

Dzięki za pomoc. Ale mam jeszcze jedną prośbę czy możecie mi pomóc w połączeniu tych dwóch kodów w jeden kod bo nie wiem jak to zrobić. A po drugie potrzebuje jeszcze opis krok po kroku co dzieje się w każdej linijce krok po kroku. Czy możecie mi w tym pomóc.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0