wczytywanie wektorów

0

Witam piszę tu bo składnia podobna do matlaba ... Chcę napisać funkcję która pobiera dwa wektory n = [...], k = [...] takiego samego rozmiaru i zwraca wektor
z wartościami współczynników dwumianowych (rekurencją). Pomoże ktoś napisałem takie coś i nie mogę ruszyć dalej ?

n=input('Podaj wektor n= '); 
k=input('Podaj wektor k= ');

 if length(k)~=length(n)
   disp('Blad - podane wektory maja rozna dlugosc')
 elseif k>n
   disp('Blad - dla k>n wspolczynnik dwumianu Newtona nie jest okreslony')
 else y=pomoc3(i,j)  %wywolaj pomocnicza, czy tak?
   
 end
end
   

function y=pomoc3(i,j) %i oraz j to elementy z wektora n oraz k
w=[];  %%tutaj chce wrzucic moje obliczone wspolczynniki
 
if j==0
  y=1;
elseif j==i
  y=1;
else
  for i=1:n  %chce żeby i przebiegało wektor n; analogicznie dla j w k
    for j=1:k
      y(i,j)=pomoc3(i-1,j-1)+pomoc3(i-1,j);
      i=i+1
      j=j+1
      
      w=append(w,y)
    end
  end
end    
end
1

W którym miejscu funkcja pomoc3 cokolwiek zwraca?

0

została mi tylko funkcja pomoc 3, która działa dla pojedynczych liczb a dla wektora przepełnienie

function d = dwumian4(n,k)
%Funkcja pobiera dwa wektory, których elementami są liczby naturalne.
%Funkcja zwraca wartości współczynników dwumianowych dla odpowiadających 
%sobie elementów z podanych wektorów.

n=input('Podaj wektor n= '); 
k=input('Podaj wektor k= ');

 if length(k)~=length(n)
   error('Blad - podane wektory maja rozna dlugosc')
 else
   for i=1:length(n)
    if(n(i)<k(i))
      eroor('Blad - dla k>n wspolczynnik dwumianu Newtona nie jest okreslony')
    end
   end
 end
 
 y=pomoc3(n,k);
 
end

function y=pomoc3(n,k)
%działa tylko dla pojedynczych liczb, a ja chce dla elem z wektorow
if k==0
  y=1;
elseif k==n
  y=1;
else y=pomoc3(n-1,k-1)+pomoc3(n-1,k);
end
end  

funkcja dodawania wartosci do wektora ?

temat zamkniety

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1