Problem z zadaniem w Visual Studio Asembler

0

Mam do zrobienia zadanie o takiej treści:
Oblicz sumę n wyrazów ciągu geometrycznego o wyrazie początkowym A i ilorazie Q. A i Q są liczbami
naturalnymi.
Napisałem coś takiego i nie działa. Z jakiegokolwiek programowania jestem kiepski. Czy ktoś mógłby coś pomóc?

.386
.model flat, stdcall
.stack 1024
option casemap:none
include\masm32\include\windows.inc
include\masm32\include\kernel32.inc
include\masm32\include\user32.inc
include \masm32\include\masm32.inc
includelib\masm32\lib\kernel32.lib
includelib\masm32\lib\user32.lib
ExitProcess proto, dwExitCode: dword
.data
A dword ?
Q dword ?
N dword ?
.code
main Proc
mov ecx, N
petla:
mov eax, Q
mul eax
loop petla
Koniec:
sub eax, 1
mov ebx, Q
sub ebx, 1
div ebx
mov ecx, A
imul ecx, ebx
mov ecx, A
main ENDP
End main

0

Skoro jesteś z programowania kiepski to po co się zajmujesz ASM? Nie lepiej to zrobić w Excelu?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0