Kalkulator w bashu.

0

Witam, próbuje napisać kalkulator w bashu lecz mam mały problem a dokładniej chodzi o błąd składni. Kalkulator próbuję napisac przy pomocy case i if a z racji tego, że dopiero zaczynam nie jestem stanie poradzić sobie z tym problemem.

#!bin/bash
echo "Kalkulator"
echo "Podaj pierwsza liczbe:"
read L1
echo "Podaj drugą liczbe: "
read L2
echo "Podaj numer operacji do wykonania: "
read a

case $a in
       1)ZMIENNA=`expr $L1 + $L2`; echo "Wynik : $ZMIENNA;;
       2)ZMIENNA=`expr $L1 - $L2`; echo "Wynik : $ZMIENNA;;
       3)ZMIENNA=`expr $L1 * $L2`; echo "Wynik : $ZMIENNA;;
       4)ZMIENNA=if[ $L2 -eq 0]; then echo "Blad dzielenia przez 0";;
               else
               ZMIENNA=`expr $L1 / $L2`; echo "Wynik: $ZMIENNA;;
                fi;;
*) echo "Nic nie wybrales";;
esac
0
#!/bin/bash
while true; do
  read -p "what's the first number? " n1
  read -p "what's the second number? " n2
  PS3="what's the operation? "
  select ans in add subtract multiply divide; do
    case $ans in 
      add) op='+' ; break ;;
      subtract) op='-' ; break ;;
      multiply) op='*' ; break ;;
      divide) op='/' ; break ;;
      *) echo "invalid response" ;;
    esac
  done
  ans=$(echo "$n1 $op $n2" | bc -l)
  printf "%s %s %s = %s\n\n" "$n1" "$op" "$n2" "$ans"
done

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0