Witam,

Potrzebuje skryptu w PowerShell, który komputery nieaktywne od x dni by wyrzucał do .csv (to mam ;) ).

Problem jest, kiedy chce dodać filtr, aby brał tylko komputery nie będące zablokowane (prawy przycisk myszy i Disable computer).

Pomoże ktoś ?

Skrypt jaki znalazłem:
Get-ADComputer -Filter {LastLogonTimeStamp -lt $time} -Properties LastLogonTimeStamp | select-object Name,@{Name="Stamp"; Expression={[DateTime]::FromFileTime($_.lastLogonTimestamp)}},userAccountControl | export-csv Inactive_Computers_list.csv -notypeinformation