Assembler - Cyfra/Liczba Hex - zamiana na kod ASCII

Odpowiedz Nowy wątek
2016-04-07 19:40
Pijany Młot
0

Witam,
Walczę z takim problemem jak w temacie, jednak coś opornie mi to idzie. Jeśli można prosiłbym o pomoc.

segment .text
    global _start
_start: mov al, 0x20
    call hex_to_ascii
    call print_char
    mov al, 0ah
    call print_char
    mov eax, 1
    mov ebx, 0
    int 0x80

segment .bss
char  resb  1
segment .text
print_char:
    mov [char], al
    mov eax, 4
    mov ebx, 1
    mov ecx, char
    mov edx, 1
    int 0x80
    ret

hex_to_ascii:
    and al, 0Fh
    cmp al, 09h
    jbe label1
    add al, 07h
    label1:
    add al, 30h
    int 0x80
    ret

Pozostało 580 znaków

2016-04-07 19:46
0

A co dokładnie chcesz zrobić i co nie działa?


Masz problem? Pisz na forum, nie do mnie. Nie masz problemów? Kup komputer...

Pozostało 580 znaków

2016-04-07 19:48
Pijany Młot
0

Dokładniej:

 • podaje do rejestru AL liczbę w postaci szesnastkowej 0x0 - 0xF.
 • w wyniki (również w rejestrze AL) zwracany ma być odpowiedni kod ascii (chyba powinienem dodać 0x30??)
 • gdy podam liczbę większą niż 0xF powinien wypisać się ??

Pozostało 580 znaków

2016-04-07 20:00
0

Ale zwracany jest kod ascii czego? Bo ja nadal nie rozumiem co ty chcesz dostać. Chcesz wypisać na ekran reprezentacje hex tej liczby? Tzn jak ktoś poda w al liczbę np. Ah albo po prostu 10 to na ekran chcesz wypisać A?
Jeśli tak to popatrz tutaj:
http://www.asciitable.com/index/asciifull.gif bo teraz robisz to zupełnie źle.


Masz problem? Pisz na forum, nie do mnie. Nie masz problemów? Kup komputer...
edytowany 1x, ostatnio: Shalom, 2016-04-07 20:01

Pozostało 580 znaków

2016-04-07 20:03
Pijany Młot
0

Właśnie tej części z treści tego zadania też nie zrozumiałem. Wygląda to mniej więcej tak, proszę o wskazówki nie całe rozwiązanie:

Napisać podprogram, który zamienia cyfrę szestnastkową na kod ASCII. Cyfra przekazywana
jest poprzez rejestr AL, a odpowiedni kod ASCII jest zwracany również poprzez
rejestr AL.Wprzypadku gdy wartość rejestru AL jest większa od 15 (maksymalna wartosc
dla cyfry szestnastkowej) w AL zwracany jest ’?’. Przetestować działanie podprogramu
dla wartości od 0 do 20 (używając pętle w programu głównego) wypisując zwracany znak.

Pozostało 580 znaków

2016-04-07 20:06
Pijany Młot
0

Chyba chodzi o to, żeby wypisać 0x0 ---> 0 0x1 ---> 1 itd ??

Pozostało 580 znaków

2016-04-07 20:30
0

Na oko chodzi o konwersje z tablicy ascii, czyli dla liczby 0 masz zwrócić znak 0 czyli liczbę 48. Patrz tablica znaków ascii którą pokazałem wyżej. To musisz zrobić w oparciu o 2 przypadki -> dla liczb 0-9 musisz po prostu dodać 48 a dla liczb 10-15 musisz dodać 55 tak żeby liczba 10 (czyli 0Ah) zamieniło sie na liczbę 55 czyli znak A w ascii.


Masz problem? Pisz na forum, nie do mnie. Nie masz problemów? Kup komputer...

Pozostało 580 znaków

2016-04-07 20:37
0

Ok, to ma sens. Jeszcze jedno pytanie:

segment .text
    global _start
_start: mov al, 'A'
    call print_char
    mov al, 0ah
    call print_char
    mov eax, 1
    mov ebx, 0
    int 0x80

segment .bss
char  resb  2
segment .text
print_char:
    mov [char], al
    mov eax, 4
    mov ebx, 1
    mov ecx, char
    mov edx, 1
    int 0x80
    ret

W tym programie drukuje mi się A na wyjściu. W jaki sposób przekonwertować liczbę 0x0A, aby również mi zadziałało - w tym momencie wyświetla się pusta linia.

edytowany 1x, ostatnio: DamianDex, 2016-04-07 20:39

Pozostało 580 znaków

2016-04-07 20:40
0

Dokładnie tak jak napisałem wyżej. Nie, nikt nie napisze tego za ciebie.


Masz problem? Pisz na forum, nie do mnie. Nie masz problemów? Kup komputer...

Pozostało 580 znaków

2016-04-07 22:06
0

A co mi tam, nudziło mi się, ale napisane celowo brzydko, więc będziesz zmuszony przeanalizować żeby się nauczyć : >

segment .text
global _start
_start:

  ; liczba
  mov bx, 0xc3

  xor edx, edx
  xor ecx, ecx
  inc ecx
  inc ecx

  .___:
  mov ax, bx
  shr al, 4
  cmp al, 10
  sbb al, 0x69
  das
  mov byte [abc+edx], al
  inc dx
  ror bl, 4 
  loop .___

  mov eax, 4
  mov ebx, 1
  mov ecx, abc
  mov edx, 3
  int 0x80

  mov eax, 1
  int 0x80

segment .data
abc: db 0, 0, 0
edytowany 1x, ostatnio: Proxima, 2016-04-07 22:08

Pozostało 580 znaków

2016-04-09 21:56
Pijany Młot
0

Coś mi tu jeszcze nie śmiga.
Na wyjściu mam 1, 2, 3 ... 9, później seria białych znaków :(

segment .data
ile equ 20
new_line db 0ah

segment .bss
licznik resb 1
char resb 1
var resb 1

segment .text
global _start

_start:
  mov cl, ile
  mov al, 0x00
looper: 
  mov [licznik], cl
  mov [var], al
  call convert
  call print_char
  call print_new_line
  mov cl, [licznik]
  mov al, [var]
  inc al
  dec cl
  jnz looper
  call safe_exit

print_char:
  mov [char], al
  mov eax, 4
  mov ebx, 1
  mov ecx, char
  mov edx, 1
  int 0x80
  ret

convert:
  cmp al, 0x0f
  jg err
  cmp al, 0x00
  jl err

  cmp al, 0x09
  jg character
  add al, 0x30
  ret
character:
  add al, 0x0B
err:
  mov al, 0x3f

print_new_line:
  mov eax, 4
  mov ebx, 1
  mov ecx, new_line
  mov edx, 1
  int 0x80
  ret

safe_exit:
  mov eax, 1
  mov ebx, 0
  int 0x80
  ret

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0