Python, drzewo binarne

0

Witam. Miałam do zaimplementowania drzewo binarne. Problem powstał w momencie, kiedy musiałam obliczyć wartości każdego poddrzewa wychodzącego z danego węzła. Wartości muszę porównać i jeżeli przekroczą daną wartość to drzewo się rozpada w danym węźle. Próbowałam rozgraniczyc chodzenie po lewym poddrzewie i prawym, ale to mi nie wyszło:

def chodzenie_na_lewo(self,node):
		if node.left is None:
			pass
		else:
			self.wielkosc_lewa.append(node.data) #lista lisci na lewo
			self.chodzenie_na_lewo(node.left)
			if node.right is not None:
				self.chodzenie_na_lewo(node.right)
				self.wielkosc_lewa.append(node.key)

Wiem, że moja metoda nie ma sensu, ale nie mam pojęcia jak to poprawić. Będę wdzięczna za wszelkie podpowiedzi.

0

def chodzenie_na_lewo(self,node):

koszmarne nazwy.

  1. po polsku, co się kiepsko komponuje o tyle, że język Python jak każdy inny język programowania jest po angielsku.
  2. po polsku, więc dłuższe słowo: chodzenie_na_lewo vs. walk_left, wielkosc_lewa vs. left_size
  3. "chodzenie" to imiesłów(jeśli dobrze pamiętam) a nie czasownik, trochę dziwnie brzmi jak na określenie metody

Wartości muszę porównać i jeżeli przekroczą daną wartość

jak to? To chcesz porównać je ze sobą czy z jakąś wartością?

0

Wiem, że po polsku nazwy nie bardzo wyglądają, dlatego staram się tego oduczyć, ale jak widać z marnym skutkiem :) Mam podaną przykładową wartość, np. 10 i muszę do siebie dodać wartości znajdujące się w liściach poddrzewa lewego i prawego danego węzła, żeby sprawdzić czy ich różnica będzie większa niż ta konkretna wartość.

0

Pokaż cały kod. Strzelam (mam nadzieję, że celnie), że masz klasę drzewa, a w tej klasie trzy pola: wartość oraz lewe i prawe drzewo. Stwórz metodę tej klasy, o nazwie np. walk_subtrees, która zwraca sumę wartości drzewa. I później wywołaj ją na lewej i prawej gałęzi (te gałęzie to przecież też drzewa). W twoim przypadku robisz coś dziwnego, mianowicie zamiast wywoływać twoją metodę na instancji lewej gałęzi, przekazujesz ją w parametrze. No i rozgraniczanie się na tylko na prawą bądź lewą stronę (tak jak robisz to ty) nie ma sensu.

0

Mój kod wygląda następująco:

#!/usr/bin/python
import random

class Tree:
	def __init__(self, root=None, size=0):
		self.root=root
		self.size=size
		#self.key_left=[]
		#self.key_right=[]

	def add(self, node, value):
		self.size=self.size+value
		direction=random.choice(['left','right'])
		if self.root is None:
			self.root=Node(value)
			return

		else:
			if direction=='left':
				self.root.add_left(value)
				return

			else:
				self.root.add_right(value)
				return	def print_tree(self, node):
		if node is None:
			pass
		else:
			self.print_tree(node.left)
			print node.key
			self.print_tree(node.right)
		
	def walk_left(self,node):
		if node.left is None:
			pass
		else:
			#self.key_left.append(node.key)
			self.walk_left(node.left)
			if node.right is not None:
				self.walk_left(node.right)
				#self.key_left.append(node.key)


	def walk_right(self,node):
		if node.right is None:
			pass
		else:
			if node.left is None:
				self.walk_right(node.right)
				#self.key_right.append(node.key)
			else:
				self.walk_right(node.left)
				#self.key_right.append(node.key)


class Node:
	def __init__(self, key, left=None, right=None):
		self.key=key
		self.left=left
		self.right=right

	def add_left(self, value):
		if self.left is None:
			self.left=Node(value)
		else:
			direction=random.choice(['left','right'])
			if direction=='left':
				self.left.add_left(value)
			else:
				self.left.add_right(value)
		return


	def add_right(self, value):
		if self.right is None:
			self.right=Node(value)
		else:
			direction=random.choice(['left','right'])
			if direction=='right':
				self.right.add_right(value)
			else:
				self.right.add_left(value)
		return

	

if __name__ == '__main__':
	data=3
	diffrence=10 #dozwolona roznica miedzy dwoma poddrzewami
	tree=Tree()
	node=Node(data)
	tree.add(node,data)
	tree.add(node,data)
	tree.add(node,data)
	tree.add(node,data)
<\code>

Wyrzucę te moje dwie metody: walk_left i walk_right, ale wydaje mi się, że potrzebuję nowej metody w klasie Node, która będzie mi zwracała wielkość każdego węzła na lewo i prawo.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1