Scala rekurencja

0
def sum(f: Int => Int)(a: Int, b: Int): Int = {
def loop(a: Int, acc: Int): Int = {
if (???) ???
else loop(???, ???)
}
loop(???, ???)
} 
3

Gotowiec:

import scala.annotation.tailrec

object Main {
 def sum(f: Int => Int)(a: Int, b: Int): Int = {
  @tailrec
  def loop(x: Int, acc: Int): Int = {
   if (x > b) {
    acc
   } else {
    loop(x + 1, acc + f(x))
   }
  }
  loop(a, 0)
 }

 def main(args: Array[String]) {
  println(sum((x: Int) => x * x)(3, 5))
 }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0