Matlab zapis do pliku

0

Jak w matlabie zapisywać do pliki w pętli 6 zmiennych S1, S2, S3, S4, S5, S6
tak aby się pojawiły w takiej formie w pliku txt

S1 S2 S3 S4 S5 S6 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 
...
S1 S2 S3 S4 S5 S6 

każdy zestaw tych 6 zmiennych w nowej linii. Będą one się trochę zmieniały w każdym kroku pętli.
Dzięki.

0
fileID = fopen('plik.txt','w');
% petla
for i=1:10
    fprintf( fileID, '%d %d %d %d %d %d\r\n', S1, S2, S3, S4, S5, S6);
end
fclose(fileID);

Jeśli zapisujesz wartości zmiennopozycyjne, to zamiast %d jest %f
Jeśli zmienne byłyby częścią jednej macierzy, to można napisać

A = [S1 S2 S3 S4 S5 S6];
fprintf( fileID, '%d %d %d %d %d %d\r\n', A );
0

jest tesz funkcja dlmwrite
dlmwrite('muiplik.txt', rand(1, 6), '-append', 'delimiter', ' ')

0

Tylko gdzie jest zapisywany plik.txt? Szukam w całym systemie i nigdzie tego nie ma?

0

Jeśli nie podałeś ścieżki bezwzględnej tylko nazwę "plik.txt" to do folderu w którym znajduje się skrypt z którego dokonujesz zapisu. Jeśli dokonujesz go z linii komend to najprawdopodobniej zapisuje do aktualnej lokalizacji (matlabowy eksplorator plików pokazuje w którym folderze się znajdujesz).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0