Czy potrafiłby ktoś doradzić, w jaki sposób dodać filtr do kamery internetowej, której obraz jest w czasie rzeczywistym przetwarzany?
Potrzebuję to uczynić w ActionScript3.0 jako flashowa apka.

Poniżej mój kod do kamery, która działa.

import flash.text.TextField;

var vid:Video; 
var cam:Camera = Camera.getCamera(); 
cam.setMode(320,240,50,true);

if (cam != null) 
{ 
  cam.addEventListener(StatusEvent.STATUS, statusHandler); 
  vid = new Video(600, 600); 
  vid.attachCamera(cam); 

} 

function statusHandler(event:StatusEvent):void 
{ 
  if (!cam.muted) 
  { 

    vid.width = cam.width; 
    vid.height = cam.height; 
    addChild(vid); 

  } 
  cam.removeEventListener(StatusEvent.STATUS, statusHandler); 
}