(Python) Nie mogę używać metod między klasami

0

Robię mały projekcik na uczelnie i napotkałem na duży problem
Napisałem sobie 2 klasy i problem pojawił się kiedy chciałem z skorzystać z metod jednej klasy w drugiej
W normalnych językach obiektowych(C# lub java) po prostu stworzył bym metodę statyczną lub nowy obiekt danej klasy i po problemie.
Niestety nie tutaj, kombinuję od kilku godzin i niestety nie w dalszym ciągu nie mogę sobie z tym poradzić

import sys
import sqlite3
import temp
import wx
import wx.xrc

class SqlConnection():
  def __init__(self, connection=None, isconnectedd=False):
    self.connection = connection
    self.isconnectedd = isconnectedd

  def getConnection(self, baseName):
    try:
      self.connection = sqlite3.connect(baseName)
      self.isconnectedd = True
    except self.connection.DatabaseError:
      print "Blad bazy"
      self.isconnectedd = False

  def closeConnection(self):
    try:
      self.connection.close()
      print "zakonczylem polaczenie"
    except self.connection.DatabaseError:
      print "Blad bazy"

  def getQuery(self, querry):
    try:
      cursor = self.connection.execute(querry)
      return cursor
    except self.connection.DatabaseError:
      return None

  def toDatabase(self, querry):
    try:
      cursor = self.connection.execute(querry)
    except self.connection.DatabaseError:
      print 'errror'

class MyFrame1 ( wx.Frame ):

  def __init__( self, parent ):
    wx.Frame.__init__ ( self, parent, id = wx.ID_ANY, title = wx.EmptyString, pos = wx.DefaultPosition, size = wx.Size( 500,484 ), style = wx.DEFAULT_FRAME_STYLE|wx.TAB_TRAVERSAL )

    self.SetSizeHintsSz( wx.DefaultSize, wx.DefaultSize )

    bSizer1 = wx.BoxSizer( wx.VERTICAL )

    self.toggleBtnPolacz = wx.ToggleButton( self, wx.ID_ANY, u"Polacz/Rozlacz", wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize, 0 )
    bSizer1.Add( self.toggleBtnPolacz, 0, wx.ALL, 5 )

    radioBoxTabeleChoices = [ u"Ksiazki", u"Czytelnicy", u"Wypozyczenia" ]
    self.radioBoxTabele = wx.RadioBox( self, wx.ID_ANY, u"Wybierz tabele", wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize, radioBoxTabeleChoices, 3, wx.RA_SPECIFY_COLS )
    self.radioBoxTabele.SetSelection( 2 )
    self.radioBoxTabele.Enable( False )

    bSizer1.Add( self.radioBoxTabele, 0, wx.ALL, 5 )

    self.buttonDodaj = wx.Button( self, wx.ID_ANY, u"Dodaj", wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize, 0 )
    self.buttonDodaj.Enable( False )

    bSizer1.Add( self.buttonDodaj, 0, wx.ALL, 5 )

    self.buttonUsun = wx.Button( self, wx.ID_ANY, u"Usun", wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize, 0 )
    self.buttonUsun.Enable( False )

    bSizer1.Add( self.buttonUsun, 0, wx.ALL, 5 )

    self.m_staticText1 = wx.StaticText( self, wx.ID_ANY, u"Dodaj wartosci/Usun rekord po ID", wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize, 0 )
    self.m_staticText1.Wrap( -1 )
    bSizer1.Add( self.m_staticText1, 0, wx.ALL, 5 )

    self.zmiennaArea = wx.TextCtrl( self, wx.ID_ANY, wx.EmptyString, wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize, 0 )
    bSizer1.Add( self.zmiennaArea, 0, wx.ALL, 5 )

    self.m_staticText2 = wx.StaticText( self, wx.ID_ANY, u"Wynik", wx.DefaultPosition, wx.DefaultSize, 0 )
    self.m_staticText2.Wrap( -1 )
    bSizer1.Add( self.m_staticText2, 0, wx.ALL, 5 )

    self.wynik = wx.TextCtrl( self, wx.ID_ANY, wx.EmptyString, wx.DefaultPosition, wx.Size( 400,300 ), 0 )
    bSizer1.Add( self.wynik, 0, wx.ALL, 5 )

    self.wlacznikint = True

    self.SetSizer( bSizer1 )
    self.Layout()
    self.Show(True)
    self.Centre( wx.BOTH )

    # Connect Events
    self.toggleBtnPolacz.Bind( wx.EVT_TOGGLEBUTTON, self.polaczRozlacz )
    self.radioBoxTabele.Bind( wx.EVT_RADIOBOX, self.tabela )
    self.buttonDodaj.Bind( wx.EVT_BUTTON, self.dodajRek )
    self.buttonUsun.Bind( wx.EVT_BUTTON, self.usunRek )

    #self.sq = SqlConnection(sqlite3, False)

  def __del__( self ):
    pass

  # Virtual event handlers, overide them in your derived class
  def polaczRozlacz( self, event ):

    self.buttonDodaj.Enable(self.wlacznikint)
    self.radioBoxTabele.Enable(self.wlacznikint)
    self.buttonUsun.Enable(self.wlacznikint)
    if self.wlacznikint == False:
      self.wlacznikint= True
    else:
      self.wlacznikint = False

  def tabela( self, event ):
    event.Skip()

  def dodajRek( self, event ):
    event.Skip()

  def usunRek( self, event ):
    event.Skip()

if __name__ == '__main__':
  sq = SqlConnection(sqlite3, False)
  sq.getConnection('wypozycz.db')

  app = wx.App()
  MyFrame1(None)
  print "obieg petli"
  app.MainLoop()
  if sq.isconnectedd:
    print('polaczono')
  else:
    print('niepolaczono')
  ttt = sq.getQuery('select * from ksiazka')
  for row in ttt:
    print row[0]," ",row[1]," ",row[2]

  sq.toDatabase('insert ')
0

A możesz pokazać gdzie konkretnie masz problem? Bo w pythonie mozesz zarówno mieć metodę statyczną jak i utworzyć obiekt. Więc nie bardzo rozumiem o czym piszesz...

0

w metodach do obsługi zdarzeń chce użyć metod z klasy SqlConnection
Mniej więcej w ten sposób:

 ...
    sq = SqlConnection(sqlite3, False)

  def __del__( self ):
    pass

  # Virtual event handlers, overide them in your derived class
  def polaczRozlacz( self, event ):
        sq.getConnection("wypozycz.db" )  # <------ tu pokazuje mi IndentationError: expected an indented block
    self.buttonDodaj.Enable(self.wlacznikint)
    self.radioBoxTabele.Enable(self.wlacznikint)
    self.buttonUsun.Enable(self.wlacznikint)
    if self.wlacznikint == False:
      self.wlacznikint= True
    else:
      self.wlacznikint = False
      ...

próbowałem też w init wstawić self.sq = SqlConnection(sqlite3, False) i kilka innych rzeczy

generalnie chce w jakikolwiek sposób wywoływać metody z SqlConnection w klasie MyFrame1

1

Nie wiem w jaki sposób Python jest nienormalny obiektowo :D

W Pythonie jeśli potrzebujesz metody statycznej, to prawdopodobnie jej nie potrzebujesz. Zamiast tego korzystaj ze zwykłych funkcji.

Edit:

tu pokazuje mi IndentationError: expected an indented block

Przetłumacz sobie Indentation i może zrozumiesz gdzie masz błąd :D

Jeśli chodzi o używanie metod klasy SqlConnection, to musisz stworzyć jej obiekt... jak w każdym normalnym języku obiektowym.

0

Podałem przykład z innych języków.
W dalszym ciągu mnie wiem jak skorzystać z tych metod pomiędzy klasami.

Według tego co czytałem to powinienem stworzyć obiekt w init i napisałem, chyba

    sq = SqlConnection(sqlite3, False)

Jak pisałem cokolwiek w Javie czy w C# nie byłem tak sfrustrowany jak przy pisaniu tego...

0

Tworzysz sobie obiekt tej klasy gdzie chcesz, pisałeś, że próbowałeś w __init__, więc możesz i tam.

class Klasa:
  def __init__(self, foo):
    self.foo = foo

  def bar(self):
    self.foo.jakas_metoda()

Według tego co czytałem to powinienem stworzyć obiekt w init i napisałem, chyba

Pierwszy parametr (self, czy jakkolwiek go sobie nazwiesz) w metodzie jakiejś klasy to zawsze referencja to obiektu tej klasy. Czyli jak chcesz coś wsadzić do obiektu tej klasy to działasz na tym self, tak jak wyżej.

Jak pisałem cokolwiek w Javie czy w C# nie byłem tak sfrustrowany jak przy pisaniu tego...

Odpal sobie jakiś kurs albo tutorial.

0

właśnie ten sposób też nie działa:

 Traceback (most recent call last):
 File "[..]__init__.py", line 111, in polaczRozlacz
  sq.getConnection("wypozycz.db")
NameError: global name 'sq' is not defined
class MyFrame1(wx.Frame):
    self.sq = SqlConnection(sqlite3, False)

    ...

      def polaczRozlacz(self, event):
    sq.getConnection("wypozycz.db")
    self.buttonDodaj.Enable(self.wlacznikint)
    self.radioBoxTabele.Enable(self.wlacznikint)
    self.buttonUsun.Enable(self.wlacznikint)
    if self.wlacznikint == False:
      self.wlacznikint = True
    else:
      self.wlacznikint = False
0

meeh, zamien sq.getConnection na self.sq.getConnection

0

Jakieś strasznie losowe te twoje wcięcia. Na którym roku jesteś?

0

@up
To przy wklejaniu się poprzestawiało, generalnie zostało mi już tylko usuwanie. Jak na razie działa to, co prawda słabo ale mniejsza o to. Skryptowy bele zaliczyć.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0