Witam, tak jak w temacie. Kod przeglądałem już z godzinę, nie widzę błędów. Program wykonuje nieskończoną pętlę (poziomo). Docelowo po wpisaniu liczby ma drukować na jednym poziomie jedną gwiazdkę, niżej już dwie, więc coś przypominające jedną część choinki. Prosiłbym o pomoc.

section .text
global _start

_start:
mov eax,3
mov ebx,0
mov ecx,how
mov edx,[length]
int 80h

xor dil,dil
xor sil,sil
xor bpl,bpl

mov dil,[how]
sub dil,48

mov sil,1 ;; licznik endline'ów

_middle:

mov bpl,0 ;; licznik przechowujący ilość znaków

mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,sign
mov edx,1
int 80h

inc bpl

cmp bpl,sil
jb _middle

_endline:

inc sil

mov eax,4
mov ebx,1
moc ecx,endline
mov edx,1
int 80h

cmp sil,dil
jbe _middle

mov eax,1
int 80h

section .data
how db 0,0ah
length dd $-ile
sign db "*"
endline db 0ah