Android, inicjalizacja obiektu 2 klasy

0

Podczas pisania programu natknąłem się na duży błąd, z którym walczę już dość długo. W debugerze pokazuje się Source not found na tej linii:

MySecondClass zb = new MySecondClass(kontekst);

kontekst to:

Context kontekst = this.getApplicationContext();

Fragment kodu z 2 klasy:

public class MySecondClass extends SQLiteOpenHelper{
	
	Context kontext;
	
	MySecondClass(Context context) {
		super(context, "ustawienia.db", null, 1);	
		kontext=context;
	}
}
	
0

Gdzie tworzysz obiekt MySecondClass? Jak w klasie typu Activity to zamiast this.getApplicationContext() przekaż this, czyli kontekst bieżącego activity. Możesz też stworzyć klasę dziedziczącą po Application i przekazywać statyczny kontekst aplikacji.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1