Python, Klassy, Dziedziczenie

0

Hey,
uczę się pythona i pisze sobie przykładowe klasy ale paru rzeczy nie rozumiem np taki kod:


class Punkt:
  _x = 0
  def _init_(self,x=0):
    print "Zostal wywolany konstruktor z klasy Punkt "
    self._x = x
  def getX():
    return self._x

  def setX(x = 0):
    print "ja jestem z punkt"
    self._x = x
  def _del_():
    pass
class Punkt2D(Punkt):
  _y = 0
  def _init_(self,x=0,y=0):
    print "Zostal wywolany konstruktor z klasy Punkt2D "
    Punkt.self._x = x
    self._y = y
  def getY():
    return self._y

  def setY(y = 0):
    print "ja jestem z punkt2D"
    self._y = y

  def setXY(x = 0, y = 0):
    self.setX(x)
    self.setY(y)

  def setX(x = 0):
    print "ja jestem z punkt2D"
    Punkt.self._x = x

  def _del_():
    pass

if __name__ == '__main__':

  punt=Punkt()
  punt2d=Punkt2D()

  print punt2d.getX()

według mnie powinna wywołać się metoda klasy Punkt po której dziedziczy moja klasa punkt2D
tak by było w c++ dla przykłady
a tutaj wyskakuje mi błąd

print punt2d.getY()
TypeError: getY() takes no arguments (1 given)

Moje pytanie bo nie ogarniam gdzie i jaki argument?!?
PS taki sam błąd jak próbuje wywołać print punt2d.getY()

Dodam jeszcze, że jak w wywołaniu "konstruktora" (tutaj chyba tak to się nie nazywa ale wiemy o co chodzi)
punt=Punkt(10)
podam argument to wywala mi taki błąd

punt=Punkt(10)
TypeError: this constructor takes no arguments

To moje pytanie jak zrobić "konstruktor" który przyjmuje argumenty ?!?

A już pamiętam, nie konstruktor tylko" Tworzenie instancji klasy" :D

0

Konstruktor wygląda tak:

def __init__(self,argumenty):
...

(dwa znaki podkreślenia).
A metody w klasie musisz definiować tak:

  def getX(self):
    return self._x

wywołujesz "normalnie"

p.getX()
0

W mega dużym uproszczeniu - Python ma takie coś, że zawsze jako argument przekazywany jest self

0

rozumiem jak wygląda konstruktor i czym jest self
self to informacja w którym obiekcie dana metoda pracuje
ale nie o to mi chodzi :p

2

Argument self jest jawny! Jak już wyżej napisano, metody specjalne posiadają dwa _..Nie implementuj __del__ jeśli nie musisz, a naprawdę nie musisz, prawie nie ma sytuacji, kiedy jest to uzasadnione. Nie deklaruje się zmiennych wewnątrz klasy, taka deklaracja odpowiada polom statycznym w innych jężykach. Klasa bazowa powinna dziedziczyć z object (brak tego to 'old-style classes', zabytek, który w Pythonie 3.x nie istnieje), co pozwoli na użycie properties. Formatowanie jest niezgone z przyjętym w języku, dokument PEP8. Całość:

class Punkt(object):
  def __init__(self, x=0):
    print "Zostal wywolany konstruktor z klasy Punkt "
    self._x = x

  def get_X(self):
    return self._x

  def set_X(self, x=0):
    print "ja jestem z punkt"
    self._x = x

class Punkt2D(Punkt):
  def __init__(self, x=0, y=0):
    print "Zostal wywolany konstruktor z klasy Punkt2D "
    self._x = x
    self._y = y

  def get_Y(self):
    return self._y

  def set_Y(y=0):
    print "ja jestem z punkt2D"
    self._y = y

  def set_XY(self, x=0, y=0):
    self.set_X(x)
    self.set_Y(y)

  def set_X(self, x=0):
    print "ja jestem z punkt2D"
    Punkt.self._x = x

if __name__ == '__main__':
  punkt=Punkt()
  punkt2d=Punkt2D()

  print punkt2d.get_X()
1

Tfu, przepraszam, nie poprawiłem wszystkich błędów:

class Punkt(object):
  def __init__(self, x=0):
    print "Zostal wywolany konstruktor z klasy Punkt "
    self._x = x

  def get_X(self):
    return self._x

  def set_X(self, x=0):
    print "ja jestem z punkt"
    self._x = x

class Punkt2D(Punkt):
  def __init__(self, x=0, y=0):
    print "Zostal wywolany konstruktor z klasy Punkt2D "
    self._x = x
    self._y = y

  def get_Y(self):
    return self._y

  def set_Y(y=0):
    print "ja jestem z punkt2D"
    self._y = y

  def set_XY(self, x=0, y=0):
    self.set_X(x)
    self.set_Y(y)

  def set_X(self, x=0):
    print "ja jestem z punkt2D"
    self._x = x

if __name__ == '__main__':
  punkt=Punkt()
  punkt2d=Punkt2D()

  print punkt2d.get_X()

Self to odpowiednik this z C++, ale musi być przyjmowany przez metody jawnie.

0

aff dobra nie ma tematu :p
po prostu zapomniałem dodać self ;d w niektórych metodach

0

Nie tylko, masz też nazwy klas przed self, literówki, przypadkowe statyczne pola itd. itd. W ogóle to fajnie by było wywołać konstruktor klasy bezowej, ale nie jest to konieczne. Wersja z properties:

class Punkt(object):
  def __init__(self, x=0):
    print "Zostal wywolany konstruktor z klasy Punkt "
    self._x = x

  def get_X(self):
    return self._x

  def set_X(self, x=0):
    print "ja jestem z punkt"
    self._x = x

  x = property(get_X, set_X)

class Punkt2D(Punkt):
  def __init__(self, x=0, y=0):
    print "Zostal wywolany konstruktor z klasy Punkt2D "
    super(Punkt2D, self).__init__(x)
    # lub po prostu:
    # Punkt.__init__(self, x)
    self._y = y

  def get_Y(self):
    return self._y

  def set_Y(self, y=0):
    print "ja jestem z punkt2D"
    self._y = y

  y = property(get_Y, set_Y)

  def get_XY(self):
    return self.x, self.y

  def set_XY(self, xy=(0, 0)):
    x_, y_ = xy
    self.x = x_
    self.y = y_

  xy = property(get_XY, set_XY)

  def set_X(self, x=0):
    print "ja jestem z punkt2D"
    self._x = x

  x = property(Punkt.get_X, set_X)

if __name__ == '__main__':
  punkt=Punkt()
  punkt2d=Punkt2D(69)

  print punkt2d.x
1

Na pytania znajdziesz odpowiedź w dokumentacji lub korzystając z trybu interaktywnego (w zwykłym doc(cośtam), w IPythonie [którego MUSISZ mieć] cośtam?).

Property to obiekt udający zwykłe pole klasy, operujesz na nim jak na zwykłym polu, ale pozwala wykonać tylko te operacje, dla których podałeś odpowiednie funkcje. W skrócie, podałeś getter to zapis obiekt.pole spowoduje wywołanie gettera zamiast bezpośredniego zwrócenia wartości pola.

Super to funkcja (w takim użyciu) zwracająca obiekt zachowujący się, jakby był klasy bazowej, takie opakowanie pozwalające wywoływać metody bazowe bezpośrednio. W tym wypadku wynik super(...) to obiekt (udający) Punkt i wywołane na nim metody będą pochodzić z klasy Punkt, nawet jeśli zostały w nadpisane w Punkt2D, mały przykład (nie chce mi się przerabiać, bezpośrednia sesja z IPythona):

In [73]: class Zuo(object):
  ....:   def __init__(self):
  ....:     self.zuo = 666
  ....:   def update(self):
  ....:     self.zuo += 4
  ....:

In [74]: class ZueZuo(Zuo):
  ....:   def update(self):
  ....:     self.zuo += 666
  ....:

In [75]: zue_zuo = ZueZuo()

In [76]: zue_zuo.update()

In [77]: zue_zuo.zuo
Out[77]: 1332

In [78]: niby_zuo_zue_zuo = super(ZueZuo, zue_zuo)

In [79]: niby_zuo_zue_zuo.update()

In [80]: zue_zuo.zuo
Out[80]: 1336

Czyli korzystając z tego proxy stworzonego przez super uaktualniliśmy obiekt poprzez starą metodę. Wspomniałem o IPythonie i dokumentacji, no to jeszcze jeden kawałek konsoli:

In [82]: super?
Type:    type
String Form:<type 'super'>
Namespace: Python builtin
Docstring:
super(type) -> unbound super object
super(type, obj) -> bound super object; requires isinstance(obj, type)
super(type, type2) -> bound super object; requires issubclass(type2, type)
Typical use to call a cooperative superclass method:
class C(B):
  def meth(self, arg):
    super(C, self).meth(arg)

Poręczne, prawda?

Z góry napiszę, co to takiego robią dekoratory:

@dekorator
def zuo():
  print "zuo!"

to wygodniejsza składnia dla takiej konstrukcji:

def zuo():
  print "zuo!"
zuo = dekorator(zuo)

Do czego może się to przydać? Np. do opakowania funkcji czymś pomocniczym, np. do ładnego zapisania properties:

class Punkt(object):
  def __init__(self, x=0):
    print "Zostal wywolany konstruktor z klasy Punkt "
    self._x = x

  @property
  def x(self):
    return self._x

  @x.setter
  def x(self, x=0):
    print "ja jestem z punkt"
    self._x = x

class Punkt2D(Punkt):
  def __init__(self, x=0, y=0):
    print "Zostal wywolany konstruktor z klasy Punkt2D "
    super(Punkt2D, self).__init__(x)
    # lub po prostu:
    # Punkt.__init__(self, x)
    self._y = y

  @property
  def y(self):
    return self._y

  @y.setter
  def y(self, y=0):
    print "ja jestem z punkt2D"
    self._y = y

  @property
  def xy(self):
    return self.x, self.y

  @xy.setter
  def XY(self, xy=(0, 0)):
    x_, y_ = xy
    self.x = x_
    self.y = y_

  # wazne, nie modyfikujemy settera, tworzymy nowy property
  # inaczej zmiana bylaby widoczna w Punkt
  x = property(Punkt.x.fget)

  @x.setter
  def x(self, x=0):
    print "ja jestem z punkt2D"
    self._x = x  

if __name__ == '__main__':
  punkt=Punkt()
  punkt2d=Punkt2D(69)

  print punkt2d.x
0
bogdans napisał(a)

Skąd masz informację, że "Klasa bazowa powinna dziedziczyć z object"? W dokumentacji nie ma o tym słowa, przeciwnie: class Foo: pass is equivalent to class Foo(object): pass

Nie wprowadzaj ludzi w błąd... Przecież widać, że to Python 2.x, cytujesz dokumentację Pythona 3.x, który ma już wyłącznie new-style classes, to jedna z głównych różnic.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0