Używam pythona 2.7, bibliotek matplotlib oraz numpy dla tych wersji pythona dla windowsa. Chciałem narysować najprostszy wykres:

from pylab import *
plot([1,2,3,4], [1,4,9,16], 'ro')
axis([0, 6, 0, 20])
savefig('wykres.png')

jak zmienić "krok" skali, żeby wartości na OX i OY zmieniały się np. co o 0.1, czyli 0, 0.1, 0.2, 0.3 itd .. nic nie mogę znaleźć