Lazarus (FPC) vs Java

0

Hej! Pewnie takich porównań było już dużo, ale czy ktoś ma doświadczenie z Lazarusem w połączeniu z bazami danych? Czy to lepiej funkcjonuje niż Java + Appache Derby? Lazarus przypomina bardzo Delphi i C++ Buildera i widzę ciekawe komponenty bazodanowe, tylko pytanie jak to realnie działa?
P.S. Z ciekawości przerobiłem taki programik z Javy do Lazarusa i okazało się że np. program w Javie tą samą operacje wykonuje 6 sekund, a wersja napisana w Lazarusie 2,5 sekundy...

0

A kod napisany w c plus wykonuje się około 20 razy szybciej.. To sprawka przenosnosci kodu itd. pomimo tego wolałbym javę.. Lazarus to padaka.

0

Będę mieć chwilę czasu to przerobie kod na C++ (biblioteka wxWidgets) i na C# Podejrzewam, że C# będzie trochę szybszy od Javy, a C++ najszybszy

0

Kilka uwag:

 1. Na Ubuntu Java lata sporo szybciej niż Mono: Ubuntu 32-bit Core 2 Quad Ubuntu 64-bit Core 2 Quad
 2. H2 Database powinno być ok 2x szybsze niż Apache Derby: http://www.h2database.com/html/performance.html
 3. GUI w Javie możesz spróbować zaklepać w JavieFX 2.0 - jest wtyczka (do NetBeansa przynajmniej) dodająca wsparcie dla tej wersji JavyFX
 4. Musiałeś skopać implementację w Javie, wątpliwe by kod Pascalowy był szybszy od Javowego (tzn porównujemy kompilatory/ maszyny wirtualne)
0

Jakiej bazy danych użyłeś w przypadku Lazarusa i w przypadku Javy? Tej samej czy czegoś innego?
Baza danych to najczęściej wąskie gardło aplikacji, więc jeżeli użyłeś różnych baz danych to raczej to jest główna przyczyna w różnicach w wydajności.

0

Tzn. akurat ten program to nie jest typowo bazodanowy...
Kod zamieniający znaki w plikach :


procedure TForm1.Zamien_BitBtnClick(Sender: TObject);
var PlikWejsciowy, PlikWyjsciowy : TextFile;
var TekstZPliku, WczytanyTekst, TekstPoZmianach : string;
var czas1, czas2 : Int64;
begin
 czas1 := GetMsCount;
 Zamien_BitBtn.Enabled := false;
 Application.ProcessMessages;
 Screen.Cursor := crHourGlass;
 Application.ProcessMessages;
 TekstPoZmianach:='';
 TekstZPliku := '';
 if ((PlikWejsciowy_Edit.Text <> '') and (PlikWyjsciowy_Edit.Text <> '')) then
 begin
     AssignFile(PlikWejsciowy, PlikWejsciowy_Edit.Text);
     Reset(PlikWejsciowy);
     while not (EOF(PlikWejsciowy)) do
     begin
        ReadLn(PlikWejsciowy, WczytanyTekst);
        TekstZPliku := TekstZPliku + WczytanyTekst + #13+#10;
     end;
     CloseFile(PlikWejsciowy);
     TekstPoZmianach := StringReplace(TekstZPliku, ZnakDoZnalezienia1_Edit.Text, ZnakDoZamiany1_Edit.Text, [rfReplaceAll]);
     TekstPoZmianach := StringReplace(TekstPoZmianach, ZnakDoZnalezienia2_Edit.Text, ZnakDoZamiany2_Edit.Text, [rfReplaceAll]);
 end;

 AssignFile(PlikWyjsciowy, PlikWyjsciowy_Edit.Text);
 Rewrite(PlikWyjsciowy);
 Write(PlikWyjsciowy, TekstPoZmianach);
 Flush(PlikWyjsciowy);
 CloseFile(PlikWyjsciowy);
 Zamien_BitBtn.Enabled := true;
 Application.ProcessMessages;
 Screen.Cursor := crDefault;
 Application.ProcessMessages;
 czas2 := GetMsCount;
 ShowMessage('Zamiany dokonano w czasie : ' + IntToStr(czas2-czas1) + ' ms'); 

Kod java :

/**
 * Funkcja zamieniająca podany łańcuch znaków na inny
 * @param builder łańcuch (ciąg) znaków, w którym będzie zamiana
 * @param from łańcuch (ciąg) znaków, który jest poszukiwany do zamiany
 * @param to łańcuch (ciąg) znaków, na który ma być zamieniony
 */
public static void replaceAll(StringBuilder builder, String from, String to)
{
  int index = builder.indexOf(from);
  while (index != -1)
  {
    builder.replace(index, index + from.length(), to);
    index += to.length(); // Move to the end of the replacement
    index = builder.indexOf(from, index);
  }

public class ZamianaTekstu_Watek extends Thread {
  public void run() {
    // Spradzamy czy wprowadzono ścieżkę i nazwę pliku
    // Jeśli nie to jest wyświetlany komunikat
    if ((PlikWejsciowy_jTextField.getText().equals("") == true) || (PlikWyjsciowy_jTextField.getText().equals("") == true))
    {
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Proszę wybrać plik wejściowy i wyjściowy! ", "Ostrzeżenie", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);      
    } // jeśli wprowadzonn nazwy plików
    else
    {
    // ustaw klepsydrę jako kursor
    Cursor hourglassCursor = new Cursor(Cursor.WAIT_CURSOR);
    setCursor(hourglassCursor);
    // odśmiecamy pamieć tj. wymuszenie uruchomienia Garbage Collectora
     System.gc();
     long start,koniec,czas;
      start = java.lang.System.currentTimeMillis(); // bieżący czas w ms

    {
     try
       {
       // otwieramy plik - nazwa pliku jest już w kontrolce GUI TextField
       File file = new File(PlikWejsciowy_jTextField.getText());
       // przygytowanie do odczytu
       BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(file));
       String line = "";
       String oldtext = "";
       // w pętli odczytujemy linijka po linijce do końca pliku
       while((line = reader.readLine()) != null)
         {
         oldtext += line + "\r\n";
       }
       reader.close(); // zamykamy strumień
       // w celu szybszego działania zamianu używamk klasy StringBuilder
      StringBuilder sb_oldtext = new StringBuilder(oldtext); 
      // zamiana (funkcja do operacji na StringBuilder)
      replaceAll(sb_oldtext, ZnakiDoZnalezienia1_jTextField.getText(), ZnakiDoZamiany1_jTextField.getText()); 
      replaceAll(sb_oldtext,ZnakiDoZnalezienia2_jTextField.getText(), ZnakiDoZamiany2_jTextField.getText()); 
      // zapis do pliku 
      FileWriter writer = new FileWriter(PlikWyjsciowy_jTextField.getText());
      writer.write(sb_oldtext.toString());
      // zapizs bufor
      writer.flush();
      // zamknięcie uchwytu pliku
      writer.close();

     }
     catch (IOException ioe)
       {
       JOptionPane.showMessageDialog(null, ioe.toString(), "Błąd", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

     }
   }
    // przywracamy kursor
    Cursor normalCursor = new Cursor(Cursor.DEFAULT_CURSOR);
    setCursor(normalCursor);
    koniec = java.lang.System.currentTimeMillis(); // bieżący czas w ms
    czas = koniec - start;//czas działań w ms
    double czas_w_sekundach = czas / 1000;
    double czas_w_minutach = czas_w_sekundach / 60;
       JOptionPane.showMessageDialog(null, "Dokonano zamiany w czasie " + String.format("%.0f", czas_w_sekundach)         
        + " sekund" + "( "+ Double.toString(czas_w_minutach) + " minut)" , "Komunikat", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    // zamknięcie okna dialogowego z komunikatem o oczekiwaniu i animacją
    // wcześniej okno zostało pokazane przed wejściem w ten wątek
    OknoOczekiwaniaDialog.setVisible(false);
    }
1

Ten fragment jest wyjątkowo źle napisany

       String oldtext = "";
       // w pętli odczytujemy linijka po linijce do końca pliku
       while((line = reader.readLine()) != null)
         {
         oldtext += line + "\r\n";
       }

Zmienna oldtext winna być typu StringBuilder lub StringBuffer.

0
 1. Użyj String.replaceAll() zamiast tej swojej funkcji replaceAll()
 2. W pętli while dalej używasz konkatenacji Stringów zamiast StringBuildera.
 3. Po co w ogóle ładować wszystko naraz, skoro można odczytywać te linie pojedynczo, modyfikować i od razu zapisywać?
0

String.ReplaceAll działa w przypadku tylko stringa, nie działa w przypadku StringBuffer lub StringBuilder... Tzn, nie ma takiego samego zaczenia co String.ReplaceAll... Stąd ten własny kod.
Hmm jak chce zmienic na :

       StringBuilder line = "";
       StringBuilder oldtext = "";
       // w pętli odczytujemy linijka po linijce do końca pliku
       while((line = reader.readLine()) != null)
         {
         oldtext += line + "\r\n";
       }

to kompilator rzuca błedy niezgodnosci typow.... :/

Niemniej moim skromnym zdaniem ObjectPascal jakiś bardziej przejrzysty mi się wydaje i bardziej "humanistyczny" niż Java...

0

Przy takiej znajomości i rozumieniu Javy nie powinieneś się wypowiadać na jej temat.

       String line = "";
       StringBuilder oldtext = new StringBuilder("");
       // w pętli odczytujemy linijka po linijce do końca pliku
       while((line = reader.readLine()) != null)
         {
         oldtext.append(line + "\r\n");
       }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0