Czy może mi ktoś powiedzieć dlaczego to nie działa ? (Linux/64)

  format ELF64 executable
  entry _start

  _start:
    mov rax, 1   ; zapis do pliku
    mov rdi, 1   ; na ekran
    mov rsi, jak_masz  ; napis do wyświetlenia: pytanie
    mov rdx, jak_masz_dl  ; długość napisu
    syscall   ; wyświetlamy

    mov rax, 0   ; czytanie z pliku
    mov rdi, 0   ; z klawiatury
    mov rsi, imie  ; dokąd czytać?
    mov rdx, imie_dl  ; ile bajtów czytać?
    syscall   ; wczytujemy

    mov rax, 0   ; zapis do pliku
    mov rdi, 1   ; na ekran
    mov rsi, czesc ; napis do wyświetlenia: "cześć"
    mov rdx, czesc_dl  ; długość napisu
    syscall   ; wyświetlamy

    mov rax, 0   ; zapis do pliku
    mov rdi, 1   ; na ekran
    mov rsi, imie  ; napis do wyświetlenia: imię
    mov rdx, imie_dl  ; długość napisu
        syscall   ; wyświetlamy

    mov rax, 60
    syscall

  segment readable writeable   ; początek sekcji danych

  jak_masz  db "Jak masz na imie? "
  jak_masz_dl =  $ - jak_masz

  ; rezerwuj 20 bajtów o wartości początkowej zero, na imię
  imie:    times 20 db 0
  imie_dl   =  $ - imie

  czesc    db "Czesc "
  czesc_dl  =  $ - czesc