red hat 9.0 instalacja sterowników z makefile'a

0

jak to zrobić wpisłem make ale kupa

0

Kupa? To może spuść wodę...

Powiedz jakie sterowniki i jaki komunikat o błędzie dostajesz - NIBY JAK ktoś ma ci pomóc bez tych informacji?...

0

dobra instaluje sterowniki do net'a radiowego, do karty sieciowej bezprzewodowej a błędy

[[email protected] RedHat9.0]# make
gcc -O6 -Wall -DMODULE -D__KERNEL__ -DLINUX -I /usr/src/linux-2.4.20-8/include/ -DRTL
_IO_MAP -DRTL_LITTLE_ENDIAN -DRTL_ACT_AS_STA -DRTL8180_DRV_ON_PC -DENABLE_DBG_PRINT -
c -o r8180_pci_init.o r8180_pci_init.c
In file included from /usr/include/linux/fs.h:23,
from /usr/include/linux/capability.h:17,
from /usr/include/linux/binfmts.h:5,
from /usr/include/linux/sched.h:9,
from r8180_pci_init.c:26:
/usr/include/linux/string.h:8:2: warning: #warning Using kernel header in userland!
In file included from /usr/include/linux/sched.h:14,
from r8180_pci_init.c:26:
/usr/include/linux/timex.h:173: field time' has incomplete type In file included from /usr/include/linux/bitops.h:69, from /usr/include/asm/system.h:7, from /usr/include/linux/sched.h:16, from r8180_pci_init.c:26: /usr/include/asm/bitops.h:327:2: warning: #warning This includefile is not available on all architectures. /usr/include/asm/bitops.h:328:2: warning: #warning Using kernel headers in userspace: atomicity not guaranteed In file included from /usr/include/linux/signal.h:4, from /usr/include/linux/sched.h:25, from r8180_pci_init.c:26: /usr/include/asm/signal.h:107: parse error before "sigset_t" /usr/include/asm/signal.h:110: parse error before '}' token In file included from /usr/include/linux/sched.h:81, from r8180_pci_init.c:26: /usr/include/linux/timer.h:45: parse error before "spinlock_t" /usr/include/linux/timer.h:53: parse error before '}' token /usr/include/linux/timer.h:67: parse error before "tvec_base_t" /usr/include/linux/timer.h:101: parse error before "tvec_bases" /usr/include/linux/timer.h: In function init_timer':
/usr/include/linux/timer.h:105: dereferencing pointer to incomplete type
/usr/include/linux/timer.h:105: dereferencing pointer to incomplete type
/usr/include/linux/timer.h:106: dereferencing pointer to incomplete type
/usr/include/linux/timer.h: In function timer_pending': /usr/include/linux/timer.h:121: dereferencing pointer to incomplete type In file included from r8180_pci_init.c:32: /usr/include/linux/delay.h:13:23: asm/delay.h: Nie ma takiego pliku ani katalogu In file included from r8180_pci_init.c:36: /usr/include/linux/proc_fs.h: At top level: /usr/include/linux/proc_fs.h:70: parse error before "atomic_t" /usr/include/linux/proc_fs.h:73: parse error before '}' token /usr/include/linux/proc_fs.h:203: parse error before "void" In file included from r8180_pci_init.c:40: r8180_type.h:62:1: warning: "ENABLE_DBG_PRINT" redefined r8180_pci_init.c:1:1: warning: this is the location of the previous definition In file included from r8180_pci_init.c:40: r8180_type.h:149: warning: redefinition of timer_t'
/usr/include/linux/timer.h:42: warning: timer_t' previously declared here r8180_pci_init.c:58: elements of array rtl8180_pci_id_tbl' have incomplete type
r8180_pci_init.c:59: warning: excess elements in struct initializer
r8180_pci_init.c:59: warning: (near initialization for rtl8180_pci_id_tbl[0]') r8180_pci_init.c:59: warning: excess elements in struct initializer r8180_pci_init.c:59: warning: (near initialization for rtl8180_pci_id_tbl[0]')
r8180_pci_init.c:59: PCI_ANY_ID' undeclared here (not in a function) r8180_pci_init.c:59: warning: excess elements in struct initializer r8180_pci_init.c:59: warning: (near initialization for rtl8180_pci_id_tbl[0]')
r8180_pci_init.c:59: PCI_ANY_ID' undeclared here (not in a function) r8180_pci_init.c:59: warning: excess elements in struct initializer r8180_pci_init.c:59: warning: (near initialization for rtl8180_pci_id_tbl[0]')
r8180_pci_init.c:59: warning: excess elements in struct initializer
r8180_pci_init.c:59: warning: (near initialization for rtl8180_pci_id_tbl[0]') r8180_pci_init.c:59: warning: excess elements in struct initializer r8180_pci_init.c:59: warning: (near initialization for rtl8180_pci_id_tbl[0]')
r8180_pci_init.c:59: warning: excess elements in struct initializer
r8180_pci_init.c:59: warning: (near initialization for rtl8180_pci_id_tbl[0]') r8180_pci_init.c:60: warning: excess elements in struct initializer r8180_pci_init.c:60: warning: (near initialization for rtl8180_pci_id_tbl[1]')
r8180_pci_init.c:72: variable rtl8180_pci_driver' has initializer but incomplete typ e r8180_pci_init.c:73: unknown field name' specified in initializer
r8180_pci_init.c:73: warning: excess elements in struct initializer
r8180_pci_init.c:73: warning: (near initialization for rtl8180_pci_driver') r8180_pci_init.c:74: unknown field id_table' specified in initializer
r8180_pci_init.c:74: warning: excess elements in struct initializer
r8180_pci_init.c:74: warning: (near initialization for rtl8180_pci_driver') r8180_pci_init.c:75: unknown field probe' specified in initializer
r8180_pci_init.c:75: warning: excess elements in struct initializer
r8180_pci_init.c:75: warning: (near initialization for rtl8180_pci_driver') r8180_pci_init.c:76: unknown field remove' specified in initializer
r8180_pci_init.c:76: warning: excess elements in struct initializer
r8180_pci_init.c:76: warning: (near initialization for rtl8180_pci_driver') r8180_pci_init.c:77: unknown field suspend' specified in initializer
r8180_pci_init.c:77: warning: excess elements in struct initializer
r8180_pci_init.c:77: warning: (near initialization for rtl8180_pci_driver') r8180_pci_init.c:78: unknown field resume' specified in initializer
r8180_pci_init.c:78: warning: excess elements in struct initializer
r8180_pci_init.c:78: warning: (near initialization for rtl8180_pci_driver') r8180_pci_init.c:84: sizeof applied to an incomplete type r8180_pci_init.c: In function rtl8180_pci_probe':
r8180_pci_init.c:105: warning: implicit declaration of function pci_enable_device' r8180_pci_init.c:106: warning: implicit declaration of function printk'
r8180_pci_init.c:107: EIO' undeclared (first use in this function) r8180_pci_init.c:107: (Each undeclared identifier is reported only once r8180_pci_init.c:107: for each function it appears in.) r8180_pci_init.c:113: warning: implicit declaration of function pci_set_master'
r8180_pci_init.c:132: warning: implicit declaration of function pci_set_drvdata' r8180_pci_init.c:141: warning: implicit declaration of function pci_resource_start'
r8180_pci_init.c:142: warning: implicit declaration of function pci_resource_len' r8180_pci_init.c:143: warning: implicit declaration of function pci_resource_flags'
r8180_pci_init.c:146: dereferencing pointer to incomplete type
r8180_pci_init.c:150: dereferencing pointer to incomplete type
r8180_pci_init.c:160: dereferencing pointer to incomplete type
r8180_pci_init.c:198: dereferencing pointer to incomplete type
r8180_pci_init.c:198: dereferencing pointer to incomplete type
r8180_pci_init.c:201: dereferencing pointer to incomplete type
r8180_pci_init.c:202: dereferencing pointer to incomplete type
r8180_pci_init.c:203: dereferencing pointer to incomplete type
r8180_pci_init.c:204: dereferencing pointer to incomplete type
r8180_pci_init.c:206: dereferencing pointer to incomplete type
r8180_pci_init.c:207: dereferencing pointer to incomplete type
r8180_pci_init.c:213: dereferencing pointer to incomplete type
r8180_pci_init.c:250: dereferencing pointer to incomplete type
r8180_pci_init.c:250: dereferencing pointer to incomplete type
r8180_pci_init.c:250: dereferencing pointer to incomplete type
r8180_pci_init.c:250: dereferencing pointer to incomplete type
r8180_pci_init.c:250: dereferencing pointer to incomplete type
r8180_pci_init.c:250: dereferencing pointer to incomplete type
r8180_pci_init.c:250: dereferencing pointer to incomplete type
r8180_pci_init.c:266: dereferencing pointer to incomplete type
r8180_pci_init.c:267: dereferencing pointer to incomplete type
r8180_pci_init.c:268: dereferencing pointer to incomplete type
r8180_pci_init.c:282: warning: implicit declaration of function kfree' r8180_pci_init.c:288: ENOMEM' undeclared (first use in this function)
r8180_pci_init.c: In function rtl8180_pci_remove': r8180_pci_init.c:304: warning: implicit declaration of function pci_get_drvdata'
r8180_pci_init.c:304: warning: initialization makes pointer from integer without a ca
st
r8180_pci_init.c:323: dereferencing pointer to incomplete type
r8180_pci_init.c:324: dereferencing pointer to incomplete type
r8180_pci_init.c:325: dereferencing pointer to incomplete type
r8180_pci_init.c: In function rtl8180_pci_module_init': r8180_pci_init.c:372: KERN_INFO' undeclared (first use in this function)
r8180_pci_init.c:372: parse error before string constant
r8180_pci_init.c:374: warning: implicit declaration of function pci_register_driver' r8180_pci_init.c:376: warning: implicit declaration of function pci_unregister_drive
r'
r8180_pci_init.c:377: ENODEV' undeclared (first use in this function) r8180_pci_init.c: In function rtl8180_pci_module_exit':
r8180_pci_init.c:393: KERN_INFO' undeclared (first use in this function) r8180_pci_init.c:393: parse error before string constant r8180_pci_init.c: At top level: r8180_pci_init.c:72: storage size of rtl8180_pci_driver' isn't known
make: *** [r8180_pci_init.o] Błąd 1

0

less INSTALL
less README

0

less INSTALL
less README

tam nie ma takich plików! jest tylko Makefile i klikla *.cpp i *h. 2 *.o
puszcze na email

0

problem pozostał pomocy! ale ja biedny jestem

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1