Ktoś się bawi, korzysta, może zna

jakiś dobry program do edycji plików NMEA (z GPS) najlepiej w GUI gdzie zaznaczę co chcę poprawić (ślad np. poprawić, nanieść poprawnie na drogę nie koło drogi -.-) czy usunąc błędy GPS.

raczej przeszukiwanie plików ręcznie gdzie linijek GPS jest tysiące tysięcy nie jest dobrym pomysłem. Tym bardziej, że nie wiem jak są numerowane... a zresztą sytuacja z kilku minut oznaczałaby: ile_minut * 60 linii do edycji ...