Kupiłem repeater WRP-300, żeby polepszyć zasięg/siłę WiFi w mieszkaniu.

Przy konfiguracji połączyłem się z siecią, którą ma wzmacniać i podałem do niej hasło jednak był też wybór nazwy SSID. W instrukcji było, że zalecają podać taką samą nazwę jak sieci głównej ale nie jest to konieczne. Tak więc chcąc sprawdzić moce sygnału nazwałem główną sieć z routera "Sieć A" a z repeatera "Sieć B".

I tutaj pojawią się moje pytania:

 1. Jeśli są dwie różne nazwy to przy wyszukiwaniu sieci na urządzeniach pojawiają się dwie i:
  1a) łącząc się z siecią A urządzenie będzie korzystać z sieci B jeśli będzie bliżej? Czy sygnał leci z urządzenia do routera omijając repeater?
  1b) łącząc się z siecią A, sieć B będzie w ogóle używana?
  1c) łącząc się z siecią B, sygnał leci z repeatera do routera?

 2. Jak podzielić te dwie sieci? Stworzyć sieć dla "gości"

 3. Jak logować aktywność sieciową danego urządzenia?
  3a) logowanie aktywności routera(co wchodzi, co wychodzi, co się dzieje)
  3b) tak samo jak a tylko repeater
  3c) można logować to co przechodzi z urządzeń(tv, smartphone, pc) do urządzeń sieciowych?