PING na IP działa, PING na nazwę hosta nie działa.

0

Witam

Mam problem na komputerze z Windows XP.

Ni stąd ni z owąd przestały otwierać się strony www.

Sprawdziłem pingiem czy Internet działa i okazało się że :
ping na 212.77.100.101 - idzie poprawnie
ale na www.wp.pl - zero odpowiedzi.

DNSy ustawione są poprawnie (inny komputer w sieci z takimi samymi ustawieniami działa poprawnie).

Czym może to być spowodowane ?

Z góry dziękuję.

0

Co znaczy "zero odpowiedzi"? Nazwa hosta jest odwzorowywana na ten sam adres IP?

0

Na komputerze gdzie wszystko jest ok:

C:\WINDOWS\system32>ping www.wp.pl

Pinging www.wp.pl [212.77.100.101] with 32 bytes of data:
Reply from 212.77.100.101: bytes=32 time=60ms TTL=244
Reply from 212.77.100.101: bytes=32 time=89ms TTL=244
Reply from 212.77.100.101: bytes=32 time=55ms TTL=244
Reply from 212.77.100.101: bytes=32 time=81ms TTL=244

Ping statistics for 212.77.100.101:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 55ms, Maximum = 89ms, Average = 71ms

C:\WINDOWS\system32>ping 212.77.100.101

Pinging 212.77.100.101 with 32 bytes of data:
Reply from 212.77.100.101: bytes=32 time=93ms TTL=244
Reply from 212.77.100.101: bytes=32 time=130ms TTL=244
Reply from 212.77.100.101: bytes=32 time=86ms TTL=244
Reply from 212.77.100.101: bytes=32 time=112ms TTL=244

Ping statistics for 212.77.100.101:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 86ms, Maximum = 130ms, Average = 105ms

C:\WINDOWS\system32>tracert 212.77.100.101

Tracing route to www.wp.pl [212.77.100.101]
over a maximum of 30 hops:

 1   1 ms  <1 ms  <1 ms internet.domowy.ralinktech.com [192.168.0.1]
 2   2 ms   4 ms   2 ms 192.168.100.1
 3   *    *    *   Request timed out.
 4  46 ms  71 ms  47 ms 10.220.213.82
 5  50 ms  79 ms  39 ms 10.220.101.17
 6  56 ms  59 ms  79 ms 212.2.99.241
 7  63 ms  56 ms  41 ms wawbal-i2-BE12.plusnet.pl [212.2.102.210]
 8  134 ms  69 ms  56 ms wp.tpix.pl [195.149.232.110]
 9  108 ms  79 ms  89 ms rtr4.rtr-int-2.adm.wp-sa.pl [212.77.96.77]
 10  111 ms  89 ms  69 ms www.wp.pl [212.77.100.101]

Trace complete.

Na komputerze gdzie jest problem:

C:\>ping www.wp.pl
Żądanie polecenia ping nie może znaleźć hosta www.wp.pl. Sprawdź nazwę i ponów p
róbę.

C:\>ping 212.77.100.101

Badanie 212.77.100.101 z użyciem 32 bajtów danych:

Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=110ms TTL=244
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=69ms TTL=244
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=109ms TTL=244
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=67ms TTL=244

Statystyka badania ping dla 212.77.100.101:
  Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
  Minimum = 67 ms, Maksimum = 110 ms, Czas średni = 88 ms

C:\>tracert 212.77.100.101

Trasa śledzenia do 212.77.100.101 przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30

 1   1 ms   1 ms   1 ms 192.168.0.1
 2   4 ms   3 ms   3 ms 192.168.100.1
 3   *    *    *   Upłynął limit czasu żądania.
 4  53 ms  79 ms  39 ms 10.220.213.82
 5  44 ms  38 ms  49 ms 10.220.101.17
 6  49 ms  59 ms  39 ms 212.2.99.241
 7  69 ms  53 ms  45 ms 212.2.102.210
 8  70 ms  78 ms  80 ms 195.149.232.110
 9  130 ms  68 ms  79 ms 212.77.96.77
 10  128 ms  69 ms  69 ms 212.77.100.101

Śledzenie zakończone.
0

nie masz lub masz błędnie ustawione DNSy. Jeśli piszesz, że są poprawne to podaj jak masz teraz skonfigurowaną kartę. Spróbuj wpisać DNSy googla 8.8.8.8 a jako drugi tepsy 194.204.152.34. Zobacz czy pinguje Ci te DNSy, które masz aktualnie wpisane. Jest jeszcze plik hosts w windows\system32\drivers\etc\hosts - daj jego zawartość

0

Niestety to nie takie proste (tzn nie chodzi o DNSy)

Konfiguracja na komputerze gdzie jest OK:

C:\WINDOWS\system32>ipconfig /all

Windows IP Configuration

  Host Name . . . . . . . . . . . . : LAPTOP
  Primary Dns Suffix . . . . . . . :
  Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
  IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
  WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
  DNS Suffix Search List. . . . . . : internet.domowy

Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 3:

  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Description . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adap
ter
  Physical Address. . . . . . . . . : 60-6C-66-11-2D-63
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Ethernet adapter Połączenie sieciowe Bluetooth:

  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Description . . . . . . . . . . . : Urządzenie Bluetooth (sieć osobista)
  Physical Address. . . . . . . . . : 60-6C-66-11-2D-66
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2230
  Physical Address. . . . . . . . . : 60-6C-66-11-2D-62
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

**Ethernet adapter Ethernet:

  Connection-specific DNS Suffix . : internet.domowy
  Description . . . . . . . . . . . : Kontroler Realtek PCIe GBE Family Control
ler
  Physical Address. . . . . . . . . : A0-B3-CC-50-22-BE
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::38fd:6433:8b7:545e%3(Preferred)
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.101(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Lease Obtained. . . . . . . . . . : 20 lutego 2015 11:35:34
  Lease Expires . . . . . . . . . . : 21 lutego 2015 12:47:08
  Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
  DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
  DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 262190028
  DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-3B-05-D2-A0-B3-CC-50-22-BE

  DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
**
Tunnel adapter Połączenie lokalne* 6:

  Connection-specific DNS Suffix . :
  Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
  Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6ab8:3812:32c2:e0fe:722d(Pref
erred)
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3812:32c2:e0fe:722d%8(Preferred)
  Default Gateway . . . . . . . . . : ::
  DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 184549376
  DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-3B-05-D2-A0-B3-CC-50-22-BE

  NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled

Tunnel adapter isatap.internet.domowy:

  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . : internet.domowy
  Description . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #3
  Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

C:\WINDOWS\system32> 

Konfiguracja na komputerze gdzie występuje problem :


C:\>ipconfig /all

Konfiguracja IP systemu Windows

    Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : nowyswiat-serwe
    Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :
    Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany
    Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
    Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
    Lista przeszukiwania sufiksów DNS : internet.domowy

Karta Ethernet Połączenie lokalne 2:

    Sufiks DNS konkretnego połączenia : internet.domowy
    Opis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8102E Family PCI-E Fast E
thernet NIC
    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-19-66-A2-78-04
    DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
    Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.102
    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.0.1
    Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
    Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
    Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 20 lutego 2015 12:20:43
    Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 21 lutego 2015 12:20:43

C:\>
0

Ustawienie tych adresów DNS nie zmienia sytuacji.
Ping na obydwa adresy idzie poprawnie.

Sprawdzałem hosts jest pusty.

 # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# To jest przykładowy plik HOSTS używany przez Microsoft TCP/IP
# w systemie Windows.
# Ten plik zawiera mapowania adresów IP na nazwy komputerów
# Każdy wpis powinien być w osobnej linii.
# W pierwszej kolumnie powinny być umieszczone adresy IP, a następnie 
# odpowiadające im nazwy komputerów. Adres i nazwa powinny być oddzielone
# co najmniej jedną spacją
#
# Dodatkowo, komentarze (takie jak te) można wstawiać w poszczególnych
# liniach lub po nazwie komputera, oznaczając je symbolem '#'.
#
# Na przykład:
#
#   102.54.94.97   rhino.acme.com     # serwer źródłowy
#    38.25.63.10   x.acme.com       # komputer kliencki x

127.0.0.1    localhost
0

Sprawdź czy jakieś oprogramowanie anty wirusowe/firewall nie blokują Ci tego. Comodo ma coś z DNSami (dzwoni mi ale nie wiem w którym kościele).

Restart komputera robiłeś? ;-)

0

Mam NOD32 - nigdy nie było takich problemów.

Robiłem restart komputera, routera, karty sieciowej ;).

0

192.168.0.1 to jest jakiś router, do którego są podpięte oba kompy?

0

w wierszu polecenia:

ipconfig /release *
ipconfig /all
ipconfig /flushdns
ipconfig /renew

netsh int ip set dns
netsh winsock reset

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0