Problem z Chrome + Java plugin + JDK 1.7

0

Problem Chrome + Java plugin + JDK 1.7

Po wejściu na niektóre strony np. http://koziolekweb.pl/ pod wiersem adresu dostaje komunikat na żółtym tle o treści:

"Wtyczka Java została zablokowana, ponieważ jest nieakutalna [button: Aktualizuj wtyczkę] [button: Uruchom tym razem]"

po kliknięciu na "Aktualizuj.." przekieruje mnie do strony: http://www.java.com/pl/download/index.jsp
na której mogę sobie pobrać Java 1.6. update ... .

Wszystko pięknie ale ja nie chcę pobierać starszej wersji Javy skoro mam nową, a poza tym dlaczego w ogóle wyświetla mi się wiadomość jakoby plugin był nieaktualny i co z tym fantem zrobić.

Wersja Chrome:

Google Chrome  14.0.835.162 (Oficjalna wersja 100637) beta-m
System operacyjny  Windows
WebKit 535.1 (branches/chromium/[email protected])
JavaScript V8 3.4.14.19
Flash  10,3,183,7
Klient Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1

Zmienne systemowe:

C:\>java -version
java version "1.7.0"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0-b147)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 21.0-b17, mixed mode, sharing)

C:\>echo %CLASSPATH%
.;c:\Program Files (x86)\Java\jdk1.7.0;c:\Program Files (x86)\Java\jdk1.7.0\lib;
C:\Program Files (x86)\Java\jre7\lib\ext\QTJava.zip

C:\>echo %JAVA_HOME%
c:\Program Files (x86)\Java\jdk1.7.0

C:\>echo %PATH%
C:\Program Files\ActiveState Perl Dev Kit 9.0.1\bin\;C:\Perl64\site\bin;C:\Perl6
4\bin;C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program Fil
es (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windo
ws\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x
86)\QuickTime Alternative\QTSystem;c:\Program Files (x86)\Java\jdk1.7.0;c:\Progr
am Files (x86)\Java\jdk1.7.0\bin;C:\Program Files\Windows Imaging\;C:\PROGRA~2\B
orland\Delphi6\Bin;C:\PROGRA~2\Borland\Delphi6\Projects\Bpl;C:\Program Files (x8
6)\QuickTime Alternative\QTSystem\;C:\Program Files\Common Files\Microsoft Share
d\Windows Live;D:\WinProg\TotalCmd UP\PLUGINS\Library;d:\WinProg\apache-maven\ap
ache-maven-3.0.3\bin;C:\FPCx32\2.2.2\bin\i386-Win32;C:\FPC\2.4.0\bin\i386-Win32;
C:\FPC\2.4.0\bin\i386-Win32;d:\Programowanie\CMD, Console.!\MyUnixTools;c:\MinGW
\bin;d:\WinProg\apache-ant-1.8.2\bin 5:29 PM
0

Może masz zbyt aktualną Javę? OpenOffice i LibreOffice też nie akceptują Javy 1.7.

2
bo napisał(a)

Może masz zbyt aktualną Javę? OpenOffice i LibreOffice też nie akceptują Javy 1.7.

Powiało grozą...

0

Informacje dotyczące pluginu Java pobrane z adresu: chrome://plugins/

Java - Wersja: 6.0.240.7 Pobierz krytyczną aktualizację zabezpieczeń
NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
Nazwa: Java Deployment Toolkit 6.0.240.7
Opis:  NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
Wersja: 6.0.240.7
Lokalizacja:  D:\WinProg\Mozilla Firefox\plugins\npdeployJava1.dll
   Wyłącz
Typy MIME: 
Typ MIME  Opis  Rozszerzenia plików
application/java-deployment-toolkit

Java(TM) Platform SE 7 - Wersja: 10.0.0.147
Next Generation Java Plug-in 10.0.0 for Mozilla browsers
Nazwa: Java(TM) Platform SE 7
Opis:  Next Generation Java Plug-in 10.0.0 for Mozilla browsers
Wersja: 10.0.0.147
Lokalizacja:  C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\new_plugin\npjp2.dll
   Wyłącz
Typy MIME: 
Typ MIME  Opis  Rozszerzenia plików
application/x-java-applet  Java Applet 
.
application/x-java-bean JavaBeans  
.
application/x-java-vm    
application/x-java-applet;version=1.1.1   
application/x-java-bean;version=1.1.1    
application/x-java-applet;version=1.1    
application/x-java-bean;version=1.1   
application/x-java-applet;version=1.2    
application/x-java-bean;version=1.2   
application/x-java-applet;version=1.1.3   
application/x-java-bean;version=1.1.3    
application/x-java-applet;version=1.1.2   
application/x-java-bean;version=1.1.2    
application/x-java-applet;version=1.3    
application/x-java-bean;version=1.3   
application/x-java-applet;version=1.2.2   
application/x-java-bean;version=1.2.2    
application/x-java-applet;version=1.2.1   
application/x-java-bean;version=1.2.1    
application/x-java-applet;version=1.3.1   
application/x-java-bean;version=1.3.1    
application/x-java-applet;version=1.4    
application/x-java-bean;version=1.4   
application/x-java-applet;version=1.4.1   
application/x-java-bean;version=1.4.1    
application/x-java-applet;version=1.4.2   
application/x-java-bean;version=1.4.2    
application/x-java-applet;version=1.5    
application/x-java-bean;version=1.5   
application/x-java-applet;version=1.6    
application/x-java-bean;version=1.6   
application/x-java-applet;version=1.7    
application/x-java-bean;version=1.7   
application/x-java-applet;jpi-version=1.7    
application/x-java-bean;jpi-version=1.7   
application/x-java-vm-npruntime 
0

Up! Też walczę z tym problemem...

0

Bo chrome jest głupi, dziwnie wersje pluginów sprawdza. Jak nie zna takiej wersji, to znaczy że nieaktualny. JAk za nowa to też będzie nieaktualny. Uruchamiaj chrome z parametrem --allow-outdated-plugins (może dodać we właściwościach skrótu).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0