W starym SE k510i mam bardzo fajną aplikację Pamięć kodów. Przechuje ona hasła w postaci (jak myślę) zaszyfrowanej.

Ogólny schemat działania aplikacji jest taki:

  • aplikacja przechowuje nazwy skojarzone z hasłami,
  • hasła są szyfrowane,
  • lista nazw jest dostępna,
  • w zależności od wpisanego kodu zabezpieczającego hasła są inaczej odkodowywane (tzn wpisany kod odbezpieczający jest kluczem deszyfrującym),
  • przy okazji wpisywania kodu odbezpieczającego pojawia się słowo kontrolne zabezpieczone w identyczny sposób jak hasła,
  • wpisanie błędnego kodu odbezpieczającego spowoduje dostanie się do listy haseł tak czy siak, ale będą one źle odkodowane, a więc bezużyteczne,

Znacie jakąś aplikację pod J2ME (chcę zmienić telefon na Avilę), która oferowałaby podobną funkcjonalność?