Visual C++ 2010 Express Windows 7 uruchamia ze zgodnością z windows vista i nie można tego wyłączyć,przez to instalator wywala błąd o zgodności.(Okno z tym "ptaszkiem" i z comboboxem jest zaciemnione klikanie jest ignorowane)