Witam.

Na serwerze tworzę sobie repozytorium:

git init --bare test

Zmieniam wpisy:

git config core.bare false
git config receive.denycurrentbranch ignore

Następnie na maszynie lokalnej:

git clone ssh://adres_repozytorium

Następnie tworzę kilka kilka plików i wydaje polecenia:

git add plik1.txt 
git add plik2.txt
git commit -q -m "commit"
git push origin master

Otrzymuje komunikat:

Counting objects: 3, done.
Writing objects: 100% (3/3), 208 bytes, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To ssh://adres_repozytorium
 * [new branch]      master -> master

Na serwerze nie mam plików stworzonych na lokalnej maszynie. W czym może leżeć problem?