Czy spotkał się ktoś z jakimś programem, który z dwóch poleceń SQL "CREATE TABLE" umie stworzyć odpowiednie kwerendy "ALTER TABLE"? Teoretycznie nie wydaje się to trudne, ale po pierwszym rzucie na Google nic takiego nie znalazłem.