Haj. Próbowałem skłonić Sambę i Windowsy XP do współpracy w domenie, ale utknąłem w martwym punkcie. Ale po kolei:
Postępując zgodnie z instruktarzem na stronie, zaopatrzyłem serwer w konfig smb.conf:

# podstawowe opcje konfiguracji serwera
netbios name = ARCHIWUM
server string = ARCHIWUM
workgroup = WARIACI
guest account = archiwum
# uwierzytelnianie 
security = user
encrypt passwords = yes
update encrypted = No 
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
unix password sync = no
# konta maszyn Samba 3.0
add machine script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -g machines -c 'Konto Maszyny %I' -s /bin/false %u 
nt acl support = no
map to guest = Bad User
domain logons = yes
logon script = logon.bat
# opcje logów i rejestrowania
log file = /var/log/samba/log.%I
max log size = 50
log level = 2
# opcje przeglądarki, domeny, serwera czasu 
os level = 200
domain master = yes 
local master = yes
prefered master = yes
time server = yes
wins support = yes
# profile mobilne
logon home = \\%L\%U\profile
logon path = \\%L\%U\profile
# polskie znaczki Samba 3.0
unix charset = ISO8859-2 
dos charset = CP852
# opcje sieciowe
interfaces = eth0 lo
hosts allow = all
bind interfaces only = yes
# Skrypty Logowania 
<netlogon>
path = /etc/samba/logon
comment = Usługa logowania domenowego
guest ok = no
browseable = no
write ok = no 
# Katalogi Domowe Użytkowników
<homes>
comment = Katalog Domowy
guest ok = no
browseable = no
write ok = yes

Następnie utworzyłem logon.bat z zalecaną zawartością. Dodałem użytkownika poleceniem useradd -c "Użytkownik Samby" -s /bin/false -g smbuser tester1, nadałem mu hasło przez smbpasswd -a tester1, to samo wykonałem dla użytkownika root, po czym dodałem komputer useradd -c "Konto Maszyny" -s /bin/false -g machines maxdata$ oraz pdbedit -a -m -u maxdata.
Testowałem opcje ze zmienioną ścieżką udostępnienia profili:

logon home = \\%L\Profiles\%U
logon path = \\%L\Profiles\%U
<Profiles>
path = /home/profiles
browseable = no
guest ok = yes
vfs objects = fake_perms

Na WinXP wprowadzałem odpwiednie zmiany do rejestru w ...NetLogon\Parameters...
Skutek na systemie "prawdziwym" i wirtualnym (vmware) zawsze taki sam:
Operacja Mój komputer -> Właściwości systemu -> Nazwa komputera -> Zmień..., zmiena członkostwa na domenę, wpisuję tam wariaci jak w przykładowej konfiguracji, wyskakuje okienko logowania:

Wprowadź nazwę i hasło konta uprawniającego do dołączenia do tej domeny

wklepuję root i jego hasło przypisane w sambie, po czym ma pojawić się powitanie w domenie, a jest komunikat:

Podczas próby przyłączenie domeny "wariaci" wystąpił następujący błąd: Nie można odnaleźć ścieżki sieciowej.

Czy ktoś jest w stanie powiedzieć, w którym miejscu popełniłem błąd? Z góry wielkie dzięki.

Dodam jeszcze, że jeśli w nazwie domeny zamiast wariatów wpiszę cokolwiek innego, pojawia się komunikat o niemożności skontaktowania się z kontrolem domeny dla domeny - co świadczy o tym, że PDC działa prawidłowo. Pingi między oboma kompami przechodzą. Przekopałem logi samby, ale nie ma tam nic, co mogłoby mnie naprowadzić na właściwy trop.