Przy bootowaniu linuxa od nieokreślonego czasu nie wprowadzając żadnych zmian w konfiguracji systemu Demon mysql mi pokazuje:

Can't connect to local MySQL server through socket (ściezka)

Szukałem na google a wyniki to na przykład http://www.tech-recipes.com/mysql_tips762.html

spróbowałem na brutala zmienić socketa ale:

Debian:~# mysql --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)
Debian:~# mysql --socket=/var/lib/mysql/mysql3.sock
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql3.sock' (2)
Debian:~# mysql --socket=/var/lib/mysql/mysql334.sock
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql334.sock' (2)

wyciąg z bootowania

May 31 20:37:49 localhost /etc/init.d/mysql[1298]: ^G/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
May 31 20:37:49 localhost /etc/init.d/mysql[1298]: error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
May 31 20:37:49 localhost /etc/init.d/mysql[1298]: Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
May 31 20:37:49 localhost /etc/init.d/mysql[1298]:
May 31 20:37:49 localhost kernel: NET4: AppleTalk 0.18a for Linux NET4.0
(......)

co do

Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
to żaden taki proces nie działa na pewno.

mysqld --port=3306 --bind-address=0.0.0.0

skutkuje wynikiem

Debian:~# mysqld --port=3306 --bind-address=0.0.0.0
070531 23:03:46 [ERROR] Can't start server : Bind on unix socket: Permission denied
070531 23:03:46 [ERROR] Do you already have another mysqld server running on socket: /var/run/mysqld/mysqld.sock ?
070531 23:03:46 [ERROR] Aborting

070531 23:03:46 [Note] mysqld: Shutdown complete

Debian:~#

od zawsze do teraz wszystko działało sprawnie, nie wiem jak coś samoistnie mogło przestać (serwer był nie modyfikowany - poza podstawowymi rzeczami jak sprawdzanie logow - przez dłuższy czas.