Wątek przeniesiony 2021-09-16 09:50 z Inne języki programowania przez cerrato.

Golang uuid dla ID

0

Próbuję nadać uuid do pola UID
Error message

Importuje"github.com/satori/go.uuid"

Kod:

type Client struct {
	UID  string `gorm:"type:uuid;primary_key;default:uuid_generate_v4()"`
	Name string
}

func (u *Client) BeforeCreate(tx *gorm.DB) (err error) {
	u.UID = uuid.New()
	return
}

"New not declared by package uuid". Wie ktoś jak to poprawnie zrobić?

`` is not officially supported, running under compatibility mode.
2021/03/31 16:27:08 sql: unknown driver "" (forgotten import?)
exit status 1
import (
	"encoding/json"
	"fmt"
	"log"
	"net/http"
	"os"

	"github.com/gorilla/mux"
	"github.com/jinzhu/gorm"
	_ "github.com/jinzhu/gorm/dialects/postgres"
	uuid "github.com/satori/go.uuid"
)
0

To na pewno ma być GUID (a nie tzw. sequential guid) jako klucz główny tabeli w jakiejkolwiek bazie danych?
Z punktu widzenia bazy danych, jest to fatalny koncept.

Poczytaj np. tu:
https://stackoverflow.com/questions/170346/what-are-the-performance-improvement-of-sequential-guid-over-standard-guid

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1